Nyheter

Lena Ag blir generaldirektör för nya Jämställdhetsmyndigheten

Lena Ag är för närvarande generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna och har idag av regeringen utsetts till generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag handlar om att säkerställa att alla delar av samhället når de mål vi sätter upp för jämställdhetsarbetet. 

De senaste veckornas berättelser om kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och våld visar hur viktigt det är att arbetet för jämställdhet fortsätter med fokus på att nå hållbara resultat.
I samband med utnämningen av Lena Ag så beslutades också om Jämställdhetsmyndighetens instruktion och uppdrag. Myndigheten startar sin verksamhet 1 januari 2018 och ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
Lena AG har tidigare förutom sitt arbete på Kvinna till Kvinna varit politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet, projektledare i Justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samt ingått i Margot Wallströms kabinett under hennes tid som vice ordförande för EU-kommissionen.
Åsa Regnér, jämställdhetsminister säger:
-Lena Ag har en gedigen erfarenhet av att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, och driva kvinnor och flickors rättigheter. Jag har stort förtroende för hennes förmåga att leda den nya myndigheten och genomförandet av jämställdhetsarbetet.