Äldreomsorg

Leif Mannerström utsedd till Årets Eldsjäl

Under matmässan Passion för Mat i Göteborg 24-26 februari 2017 utnämns Leif Mannerström till Årets Eldsjäl 2017

”En låg budget för mat behöver inte innebära att man som kock tvingas utföra ett dåligt jobb” – Mannerström om maten i äldreomsorgen. 

Under matmässan Passion för Mat i Göteborg 24-26 februari 2017 utnämndes Leif Mannerström till Årets Eldsjäl 2017 för sitt engagemang för bättre mat på äldreboenden. 

Leif Mannerström har sedan flera år uppmärksammat att politiker och beslutsfattare inte tillräckligt satsar på bra mat till äldre. 

– Det här värmer och stärker arbetet med att lyfta den här frågan, säger han.

Årets Eldsjäl är ett pris som delas ut till en person som arbetar målmedvetet för att utveckla matupplevelsen genom att verka för smak och råvarornas kvalitet, både i privat verksamhet och offentlig verksamhet. Priset delades ut första gången 2015 på Passion för Mat i Göteborg

Frågan om bättre mat på äldreboenden är bara en del av alla problem som berör många gamla, i ett större perspektiv handlar det om att skapa en bra social miljö och en värdig tillvaro för äldre människor. Leif Mannerström menar att problemet med dålig mat inte enbart handlar om att kommuner tvingas hantera en snålare ekonomi. Det handlar ofta om bristande engagemang och att gamla människor därför alltför ofta serveras dåligt tillagad mat.

Leif Mannerström pekar på att det finns många duktiga kockar som gör ett fantastiskt jobb trots kommunala besparingskrav, skillnaden är att de har bra ledarskap och att de brinner för sitt jobb.

– Ofta skyller man på att pengar saknas, men en låg budget för mat behöver inte innebära att man som kock tvingas utföra ett dåligt jobb. Problemet är att demenssjuka och äldre är en utsatt grupp som inte klarar att göra sin röst hörd.

Professor Yngve Gustafson, geriatriker vid Umeå Universitet har arbetat med patienter på äldreboenden i mer än 30 år. Han pekar på att 75.000 äldre och demenssjuka människor i Sverige årligen svälter och dör i förtid. 

– Jag har sett att människor på demensboende som får så dålig mat att de i genomsnitt tappar 4,6 kilo under 6 månader vilket innebär att de helt enkelt svälter. Dessutom får de läkemedel som tar bort både törst och hunger. Faktum är att Sverige hör till de värsta länderna när det gäller synen på äldre. 

Han menar att det ytterst är en politisk fråga, därför behövs en kulturrevolution i synen på äldre människor som i det tysta ofta betraktas som ett problemområde och belastning.

– Bra mat till äldre och demenssjuka är väl det minsta man begära… här gör Leif Mannerström en viktig insats.

Text: Annika Rådlund