Jobb

Kvalitetscontroller

Om Friab

Vi verkar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg, omtanke och behandling som leder till positiv förändring. Med hög kompetens, stort engagemang och ett varmt bemötande arbetar vi för att skapa en positiv miljö med individen i fokus. Friab grundades år 2001 och består av flera specialiserade verksamheter som tillsammans utgör en organisation med stor bredd.


Om tjänsten

I rollen som kvalitetscontroller kommer du arbeta både på koncernnivå med att stärka vårt kvalitativa arbete och regelefterlevnad samt driva kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå. Du kommer driva både övergripande utvecklingsarbete och även stötta våra verksamheter med operativa frågor på plats eller på distans. I uppdraget ingår även trendspaning och att bevaka forskning och utveckling inom området.

Tjänsten är en viktig resurs för att driva och medverka till att utveckla våra verksamheter. Ditt arbete är både strategisk och operativt och du kartlägger processer, analyserar, undersöker, planerar, utbildar och utformar nya rutiner.

Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla och säkerställa en god kvalitet och regelefterlevnad inom alla våra verksamheter. Du kontrollerar, analyserar och upprättar rapporter och redovisar resultat . Som kvalitetscontroller är du en del i ledningsgruppen och kommer att arbeta nära andra stödfunktioner och våra verksamheter.


 
 Arbetsuppgifter

 • Säkerställa hög regelefterlevnad och kvalitet inom de olika verksamhetsområdena, på både övergripande nivå och på enskilda verksamheter i enlighet med allmänna råd, lagstiftning, föreskrifter och avtal.

 • Utveckla, planera och genomföra interna revisioner, egenkontroller, analysera och upprätta rapporter samt redovisa resultat

 • Stöd till chefer på olika nivåer

 • Utveckla och förvalta ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

 • uppdatera och kvalitetssäkra gemensamma rutiner och arbeta för att implementera dessa

 • Organisera och leda övergripande utvecklingsprojekt med fokus inom kvalitetsområdet

 • Omvärldsbevakning och analyser inom verksamhetsområdena och kvalitetsarbetet för att hålla oss uppdaterade med nyheter och senaste forskningen inom området.

 • Utveckla och bygga processer och följa upp dem

 • leda arbetet kring utredningar och händelseanalyser

 • Verksamhetsutveckling

 • Fortbilda och handleda i bla systematiskt kvalitetsarbete och metodarbete genom tex workshops, nätverksgrupper och utbildningar.

Om dig

Du har en gedigen erfarenhet av arbete inom vård och omsorg antingen i en liknande roll eller som ledare inom Individ och familjeomsorg eller funktionshinderområdet.

Du är väl förtrogen med författningar, lagar och olika styrdokument, samt har erfarenhet av förändringsarbete och av att utarbeta, förankra och leda processer som bidrar till utveckling av verksamheten. Du har god insikt och vana i att leda och organisera kvalitetsarbete.

Du är drivande och självgående i ditt uppdrag, samtidigt som du aktivt bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte. Du är kommunikativ och kan stå inför grupper av olika storlekar och förmedla ditt budskap. Du har lätt att anpassa dig efter situation och person för att nå fram och har en mycket god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som i skrift.

Vi söker dig som har en högskoleexamen tex socionom, beteendevetare el annan relevant utbildning som bedöms relevant för arbetet. Det är meriterande med tex utbildning inom projektledning, kvalitet och/eller verksamhetsutveckling. Du bör ha erfarenhet av kvalitetsarbete inom privat och/eller kommunal verksamhet och vara väl insatt i de lagar och riktlinjer som styr arbetet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i verksamheter som  tex HVB, Familjehemsvård, LSS eller personlig assistans.

Arbetet är mångfacetterat och du har många kontaktytor, vilket ställer krav på god social och kommunikativ förmåga. Du är flexibel, strukturerad och problemlösande med analytisk förmåga samt utvecklingsorienterad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Körkort är ett krav.  

Våra verksamheter finns representerade på flera orter runtom i landet så resor, både över dagen och med övernattning är en naturlig del av arbetet. Detta gör även att placeringsort är mindre viktigt. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse och tjänstgöringsgraden är flexibel mellan 75-100% 

Sök tjänsten senast 2024-05-23. Rekrytering kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden. Som ett led i rekryteringsprocessen kommer även personlighetstester att tillämpas. Den som erbjuds anställning krävs enligt lagen om registerkontroll utdrag ur rikspolisstyrelses belastningsregister.
Avdelning Kontoret

Platser Kontoret i Helsingborg

Distansarbete Hybridarbete