Uncategorized

KV säger nej till vinstreglering av välfärdstjänster

Välfärdsutredningen har inte visat upp några så kallade övervinster på de välfärdsmarknader där avtal träffats efter konkurrensutsättning. Därför finns inget behov av att reglera vinster. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket går emot utredningens förslag att vinster i välfärden ska regleras. Om förslagen ändå genomförs anser Konkurrensverket att de i vart fall inte bör omfatta de verksamheter där avtal träffats efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna.

– Upphandling av varor och tjänster i konkurrens är ofta ett mycket effektivt sätt att använda offentliga medel, framhåller Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

– Om vinstnivåerna blir onormalt höga tyder det framför allt på att konkurrensen behöver förbättras på just den marknaden eller i en upphandling.

Konkurrensverket framhåller att det finns flera olika regelverk som innebär att privata företag ges rätt till offentlig finansiering utan någon konkurrensutsättning. Det gäller bland annat på skolområdet. De problem som utredningen pekar på handlar främst om sådana områden.

Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag att välfärdstjänster som understiger de så kallade tröskelvärdena skulle undantas från upphandlingsreglerna. Det skulle, om det genomfördes, innebära att kontrakt på cirka sju miljoner kronor skulle vara helt oreglerade.

– En sådan ”frizon” för upphandlingar på omkring sju miljoner kronor skulle öka risken för korruption, och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn, framhåller Karin Lunning.

Välfärdsutredningen har också lagt en rad förslag om reglerna för upphandling av välfärdstjänster. Konkurrensverket har i det sammanhanget inga invändningar mot att lagen om valfrihetssystem (LOV) ersätts av en ny lag utan koppling till upphandlingsreglerna.