Nyheter

Kunskapscentrum för ensamkommande barn

Den 23 mars fattade regeringen beslut om att det ska inrättas ett Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Myndigheten uppger dock att man redan nu arbetar med att stödja kommuner och landsting i deras arbete med ensamkommande och i en analys som nu görs finns även ett särskilt fokus på flickorna, som utgör knappt 20 procent av de ensamkommande barnen.

Drygt 35000 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige 2015, därefter har antalet minskat kraftigt. 2016 kom drygt 2000 barn och i år räknar Migrationsverket med att omkring 2400 barn utan någon anhörig kommer till landet för att söka asyl. Socialstyrelsen arbetar just nu med en analys av konsekvenserna för socialtjänsten med anledning av det stora antalet asylsökande barn. Resultatet av analysen ska presenteras i juni.

– Vi ringer sammanlagt 75 kommuner för att ta reda på hur mottagandet fungerar i stort och fokuserar nu på mottagandet av flickor för att uppmärksamma deras situation. Vi ställer även frågor om erfarenheter av arbetet med barn som är gifta och som även kan ha egna barn, säger Petra Rinman, tillförordnad enhetschef för det nya kunskapscentret. 
Efter larmrapporter i början av året om att många ensamkommande barn som väntar på besked om att få stanna i Sverige mår psykiskt dåligt och även planerade av begå kollektivt självmord genomförde Socialstyrelsen en expresskartläggning av läget i kommunerna. Vid en rundringning till 51 kommuner i början av februari visade det sig att man hade kännedom om tre självmord och sammanlagt 68 självmordsförsök.
Kunskapscentret ger även stöd till skolanKunskapscentrets uppgift är bland annat att informera om den kunskap som finns om barnens hälsa och ge stöd för att arbetet och bemötandet av de ensamkommande barnen ska fungera så bra som möjligt. Men centret kommer också att vara ett stöd för hur reglerna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska tillämpas och ska även samverka med berörda myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård men även skola och representanter för civilsamhället. Utmaningarna för kommunerna och landstingen är många gånger stora och genom kunskapscentret hoppas man kunna möta behovet av stöd och kunskap.
– Det här är barn som har samma rättigheter som alla andra barn i Sverige. Sedan har de andra behov då de kommer hit utan föräldrar och inte vet om de får stanna. Många aktörer behöver jobba för att deras tid i Sverige blir så bra som möjligt, säger Petra Rinman.
Sammanlagt kommer 30 miljoner kronor att satsas på Kunskapscentret för ensamkommande som i första hand ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården fram till utgången av 2020.