Skyddat boende

Kräver bättre rättssäkerhet för skyddat boende

Nätverket "Tillsammans mot våld i nära relationer" efterfrågar en vägledning för upphandling.

Långt över 6 000 kvinnor placeras varje år på skyddat boende och många har medföljande barn. Det är socialtjänstens ansvar att placera människor som behöver skydd från våld i nära relationer, men hur vet man om boendet ger det stöd som behövs?

Långt över 6 000 kvinnor placeras varje år på skyddat boende och många har medföljande barn. Det är socialtjänstens ansvar att placera människor som behöver skydd från våld i nära relationer, men hur vet man om boendet ger det skydd och stöd som behövs? 

Från den privata sidan höjs röster över rättsosäkerheten för skyddade boenden. Nätverket ”Tillsammans mot våld i nära relationer” vill sprida kunskap och samverkar för att bedriva ett kvalitetsarbete.

– Branschen har förändrats under de senaste åren, många nya aktörer har kommit in och det är stora skillnader mellan dessa och även vilka krav kommunerna ställer. Det är bra att det görs upphandlingar, det är den enda kvalitetskontrollen vi har, men upphandlingarna borde vara mer enhetliga, säger Maria Fischer på Safe Homes and Care.

Hon är drivande i nätverket tillsammans med Sol Lindhöjd på Mälarbygden skyddat boende. De är överens om att upphandlingarna har blivit bättre och bättre med mer relevanta krav.

– Men det är mycket som kan förbättras. Till exempel så vill vissa att tolksamtal ska ingå i dygnsavgiften ibland och andra gånger inte. Men hur ser tolkbehovet ut och vad ingår? Jag skulle gärna se att det specificeras mer. Det blir stor skillnad i prissättningen om det handlar om ett samtal i månaden eller flera gånger i veckan, säger Sol Lindhöjd.

Kriterierna skiljer sig mellan olika kommuner

Både Maria och Sol märker att kriterier kan skilja sig väldigt mycket mellan olika kommuner.

– Jag skulle önska att man tillsätter en central referensgrupp från exempelvis Upphandlingsmyndigheten som kan titta på hur man gör en bra vägledning om hur kommunerna kan upphandla skyddat boende så att det blir mer likvärdigt och rättssäkert. Vi skulle gärna vilja vara med i en sådan referensgrupp, säger Maria Fischer.

Risken som hon ser det med nuvarande upphandlingsförfarande, med så stora variationer i kriterierna beroende på vilken kommun som upphandlar, är att stödet som den som är våldsutsatt får tillgång till varierar beroende på vilken kommun som är ansvarig för placeringen.

– I nätverket har vi erfarenheter av att ta emot klienter som placerats av olika kommuner i omgångar och de vittnar inte sällan om att stödet varierar kraftigt beroende på vilken utförare man är placerad hos. Själva grundidén med upphandlingar ska ju vara att skapa en så likvärdig insats som möjligt och därav skulle det vara bra med en nationell vägledning. Det skulle motverka risken att de som kan erbjuda billigaste boendet hamnar i topp på kommunernas lista för ramavtal, säger Maria och fortsätter:

– Hur gör man för att kvalitetssäkra? Följer kommunerna upp så att boendena har uppfyllt kraven? Jag har inte hört att man i någon större omfattning har kontaktat någon av de referenter som varje anbudsgivare får uppge.

Maria menar att det vore ett viktigt grundläggande steg för att säkerställa att utförarna verkligen erbjuder det stöd och att stödet och skyddet håller den kvalitet som uppges i anbudet.

Safe Homes and Care har både kollektivboende och lägenheter, cirka 6-7 platser. Två personal med akademisk kompetens, beteendevetenskaplig och inom socialt arbete är anställda på heltid och några på deltid eller timmar. Det finns alltid tillgång till personal i form av sovande jour eller beredskap nattetid. I några av lägenheterna har Safe Homes möjlighet att ta emot personer i riskbruk och/eller med psykisk ohälsa.

– Vi arbetar mycket med att slussa ut personer i ett förstahandskontrakt utifrån en individuell planering, vilket brukar kunna göras inom ungefär ett halvår utifrån en given samverkan då vi är övertygade om att trygga boendelösningar är en av grundstenarna för ett fortsatt liv fritt från våld.

Mälarbygden skyddat boende har kollektivboende och lägenheter upp till 10 platser. Fyra är heltidsanställda och man har beredskap nattetid. Specialisering på funktionsvariationer.

Båda företagen har hög utbildningsnivå med en god grund i socialt arbete.

– Två av våra heltidsanställda är socionomer. Jag tycker att det är viktigt med utbildad personal. I vårt närverk håller vi också utbildningar och delar med oss av erfarenheter. Många företag är små, så det är värdefullt att ta del av andras spetskunskaper, säger Sol.