Krav på sällskap vid måltider

Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer för vård och omsorg vid demens.

Foto: Getty Images

Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer för vård och omsorg vid demens.

Trivsammare måltider, även för dem som bor kvar hemma, vilket kräver mer tid. Mer vidareutbildning till personal och rätt till dagverksamhet, det här ska leda till bättre vård och omsorg för de som drabbats av demens. Socialstyrelsens har uppdaterat sina riktlinjer för vård och omsorg.

Varje år så insjuknar runt 20 000 – 25 000 personer i någon form av demenssjukdom, och ungefär lika många dör.
Sammanlagt så finns det ca 130 000-150 000 personer som är drabbade, vilket gör demens till en av våra stora folksjukdomar.
Demens är en obotlig sjukdom, men kan med olika insatser och åtgärder lindras, så att vardagen underlättas för både drabbade och anhöriga.

Socialstyrelsen har nu uppdaterat sina nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, som ger rekommendationer om vilka insatser som bör sättas in vid olika tillstånd och grundar sig på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Viktig utgångspunkt för dessa är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och rekommendationerna om utbildningsinsatser till vård och omsorgspersonal och LSS-handläggare är också i linje med detta.

– Under remissperioden har vi fått en del kritik mot att för stort fokus lagts på personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende. Faktum är att omkring 100 000 personer bor kvar hemma och vi har därför lagt till en ny rekommendation om så kallad anpassad måltidsmiljö i ordinärt boende, säger Stefan Brené, projektledare för riktlinjearbetet.

Alla bör erbjudas en trygg och lugn måltidssituation.

Det här innebär att när hemtjänstpersonalen kommer på besök så ska en så ordinär, trygg och lugn måltidssituation som möjligt skapas, vilket kräver mer tid. 

Personalen ska få möjlighet att hinna sitta ner och samtala, vilket skapar en socialt lustfylld situation och också ger möjlighet för personalen att ha bättre koll på om personerna äter ordentligt.

I riktlinjerna rekommenderas också att den som har lätt till medelsvår demenssjukdom och bor kvar hemma bör erbjudas dagsverksamhet.

– Besök i dagverksamhet ger aktivering och gemenskap som innebär en förbättrad livskvalitet och en mindre vårdinsats. Men det innebär också en tillfällig avlösning för vårdande anhörig, säger Stefan Brené.

Källa: Socialstyrelsen

Related posts