Kraftsamling för minskad hemlöshet bland unga

Med stöd från regeringen går Skåne Stadsmission, Röda Korset och Rädda Barnen ihop i ett samverkansprojekt för att minska hemlösheten bland unga vuxna i Skåne. 
En stor grupp som berörs är de ensamkommande ungdomar.

Med stöd från regeringen går Skåne Stadsmission, Röda Korset och Rädda Barnen ihop i ett samverkansprojekt för att minska hemlösheten bland unga vuxna i Skåne. 

Med stöd från regeringen går Skåne Stadsmission, Röda Korset och Rädda Barnen ihop i ett samverkansprojekt för att minska hemlösheten bland unga vuxna i Skåne. 

– Det finns i dag en stor grupp unga människor som befinner sig i utsatthet och inte har någonstans att sova. Läget är speciellt akut i Malmö men även i andra delar av Skåne, säger Tobias Lohse på Skåne Stadsmission, samordnare.

Regeringen beslutade i våras att stötta etablerade ideella organisationers arbete med unga vuxna som befinner sig i utsatta situationer. Målgruppen för denna samverkan i Skåne är hemlösa i åldrarna 18 – 25. Hemlöshet kan bero på många faktorer varav psykisk ohälsa är en, fattigdom en annan. En stor grupp som berörs är de ensamkommande ungdomar som nu har hunnit bli myndiga eller har blivit åldersuppskrivna och därmed förlorat sitt boende på HVB-hem.

Att Skåne Stadsmission, Röda Korset och Rädda Barnen valt att samarbeta känns naturligt, menar Tobias Lohse på Skåne Stadsmission.

– Våra organisationer jobbar på liknande sätt och möter dessa unga människor i vårt dagliga arbete, säger Tobias och fortsätter: 

– Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser och gemensamma erfarenheter för att hjälpa de unga hemlösa på bästa sätt. Läget är akut och behovet stort då många inte vet var de ska sova i natt.

Inledningsvis utgår arbetet från Malmö där de tre organisationerna finns på plats i regionala och lokala grupper men tanken är att hela Skåne ska täckas inom kort. Den första direkta insatsen är att söka fadderhem för de ungdomar som ska studera vidare på gymnasiet eller som av annan orsak har hittat sin trygghet i regionen. Det finns ett stort behov av fadderhem då många skolterminer just har startat. En kartläggning pågår som ska visa vad organisationerna med gemensamma krafter kan göra framöver.

Related posts