Nyheter

Kostnadsfria seminarier via webben i höst

Webbsända seminarium har lett till att fler än tidigare har kunnat lyssna och delta i diskussionerna.

Under hösten fortsätter Skyddsvärnet med digitala seminarier, med förhoppningen att återigen även kunna öppna upp för en begränsad publik på plats.

Under hösten fortsätter Skyddsvärnet med digitala seminarier, med förhoppningen att återigen även kunna öppna upp för en begränsad publik på plats. Seminarierna är kostnadsfria.

1 september: Ung inlåst (webinarium)
År 2018 startades projektet Ung inlåst för att hjälpa frihetsberövade ungdomar att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få samt vilka möjligheter man har. Under detta webinarium berättar projektledarna Olle Eriksson och Jonas Klinteberg om boken som de skrivit tillsammans deltagare på SiS-ungdomshem. De lyfter även den rapport som släpptes i juni om ungdomars berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier på statliga ungdomshem.
Läs mer och anmäl dig här.

24 september: Sociala medier – Risker och möjligheter (webinarium)
För många av oss är sociala medier idag en stor del av våra liv. Vad är det som gör att vi lätt fastnar på Instagram, Facebook och i andra sociala kanaler? Vad finns det för positiva respektive negativa effekter med användandet? Välkommen att delta i ett webinarium med Sven Rollenhagen och Skyddsvärnet.
Läs mer och anmäl dig här.

20 oktober: Sexuellt våld (Stort seminarium)
Visste du att 1 av 3 kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld? Tusentals sexualbrott anmäls varje år och samtidigt antas mörkertalet vara väldigt stort. På Skyddsvärnets seminarium den 20 oktober vill vi bidra till kunskapsspridning och ökad medvetenhet om sexuellt våld.
Läs mer och anmäl dig här.

27 oktober: Ätstörningar – Bemötande och förebyggande (Frukostseminarium)
Ätstörningar är idag ett aktuellt socialt problem. Unga personer är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Under Skyddsvärnets frukostseminarium den 27 oktober förmedlas kunskap om ätstörningar, bemötande vid misstanke om ätstörningar och om förebyggande arbete. Gästföreläsare: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.
Läs mer och anmäl dig här

Fler seminarier/webinarier tillkommer. Håll utkik på www.skyddsvarnet.se/seminarier