Nyheter

Kostnadsfri provtagning för dem med misstänkt Covid-19

Anne Kihlgren

Den som känner av Covid-liknande symptom kan få ett test hemskickat på posten.

Nu erbjuds kostnadsfri egenprovtagning för Covid-19 över hela landet. Den som känner av Covid-liknande symptom kan träffa en läkare på nätet och efter bedömning få ett test och svarskuvert hemskickat på posten.

Internetbaserade Doktor24 och testföretaget Dynamic code har tillsammans startat egenprovtagning av pågående Covid19-infektion. Den som har symptom som tyder på Covid-19 kan efter en digital läkarbedömning få ett så kallat PCR-test hemskickat för test av pågående infektion. Testet är kostnadsfritt för patienten och tjänsten finns i hela landet.

– Efter regeringens viktiga besked att alla med symptom utan kostnad ska få testa sig är jag glad att vi nu kan erbjuda en samhällsekonomiskt hållbar testning som når alla människor i hela landet, och därmed bidra till att få Sverige på fötter igen, säger Daniel Lillienau, VD på Doktor24.

Digital vårdkedja

All medicinsk bedömning, testdistribution och uppföljning hanteras digitalt. Läkare bedömmer patientens symptom vid ett nätbesök och misstänks Covid-19 infektion skickas ett test ut. Patienten topsar sig i näsa och svalg och skickar sedan in provet till ett laboratorium i ett bifogat förfrankerat kuvert. Läkaren återkopplar efter några dagar med testresultat och råd om eventuell behandling. Alla  ärenden journalförs så att andra vårdgivare kan få tillgång till testresultatet. Patienten kan även få ett intyg på vad covid-19-testet visat.

–  Med samarbetet med Doktor24 kan vi tillhandahålla en mycket hög tillgänglighet och i enlighet med regeringens nya riktlinjer välkomna både privata och offentliga kunder att testa sig på ett snabbt, säkert och prisvärt sätt, säger Anne Kihlgren, Dynamic Codes grundare och VD.

Hur du tolkar provsvaret

Folkhälsomyndigheten bedömer laboratorietester som tillförlitliga. Sjukvården använder PCR-tester för att påvisa infektion, inte antikroppar. Ett positivt svar betyder att patienten har Covid-19. Sjukdomsförloppet varierar mellan patienter men personer med lindriga symtom blir friska inom ett par veckor, enligt Folkhälsomyndigheten. Men man ska vara hemma i minst sju dagar och frisk och symtomfri i två dagar innan återgång till arbetet. Osäkerheten kring utvecklandet av antikroppar är stor, patienter som blivit frisk från Covid-19 ska följa samma rekommendationer som övrig befolkning, skriver myndigheten.