Nyheter

Kostnadsfri föreläsning om ODD/trotsproblematik

För vissa barn pausar och avtar inte det trotsiga beteendet

Attentions projekt Trots allt! bjuder in till föreläsning om ODD/trotsproblematik med Eric Donell. Föreläsningen sker digitalt den 9 mars och är helt gratis.

Attentions projekt Trots allt! bjuder in till föreläsning om ODD/trotsproblematik med Eric Donell. Föreläsningen sker digitalt den 9 mars och är helt gratis.

Eric Donell har erfarenhet från BUP och föreläser runt om i landet om NPF med olika teman. Den 9 mars talar han om ODD/trotsproblematik. Läs mer här och anmäl dig.

Projektet Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. I familjer där det finns barn med trots problematik och utagerande beteenden kan både barn och föräldrar behöva extra stöd för att orka med tillvaron. Attentions medlemmar har efterfrågat deltagarstyrda samtals- och stödgrupper, där man kan finna stöd hos varandra.

När man vanligtvis pratar om trots, så syftar man ofta på de olika utvecklingsfaserna som dyker upp då och då under barnets liv. Då utvecklar barnet sin egen vilja och blir självständiga. Det kan vara jobbigt i stunden för föräldrarna. Men det leder till att barnet utvecklas.
För vissa barn pausar och avtar inte det trotsiga beteendet, utan det bara fortsätter och fortsätter. Detta skapar stora problem i barnets och hela familjernas vardag. I vissa fall kan det röra sig om så pass omfattande svårigheter att barnet får diagnosen Trotssyndrom (ODD).

För att diagnosen ska bli aktuell måste det trotsiga beteendet: 1. Ha pågått i minst 6 mån. 2. Blivit en del i barnets vardag och orsakat en omfattande social funktionsnedsättning.