Äldreomsorg

Johan Carlson: ”Vi måste skydda de äldre”

Vi vill att man ska begränsa besök på sjukhus och äldrevårdsinrättningar. Vi anser inte att det är en lämplig åtgärd att stänga skolor

Folkhälsomyndighetens generaldirektör förklarar varför skolor inte ska stängas i det här läget.

Kommuner har gått upp i stabsläge och förmedlat riktlinjer för de anställda. Många LSS-boenden och äldreboenden har fått besöksförbud. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson förklarar i ett långt brandtal varför skolor inte ska stängas i det här läget. 

I fredagens presskonferens talade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om myndighetens riktlinjer. Det senaste är att alla som känner de minsta symtom på förkylning ska hålla sig hemma. 
– Men om man är frisk ska man gå till jobbet. Det är extra viktigt nu att vi kan upprätthålla samhällets viktiga funktioner, säger Johan Carlson.
Många har hört av sig till Folkhälsomyndigheten på grund av att allt fler verksamheter ställer in sina aktiviteter.
– Det finns ingen anledning att ställa in fotbollsträningar och liknande. Tvärt om är det viktigt att de här aktiviteterna pågår. Att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet.
Äldre personer bör dock tänka på att minska sina sociala kontakter. 
– Vi måste skydda de äldre. De äldsta äldsta och riskgrupper. Vi vill att man ska begränsa besök på sjukhus och äldrevårdsinrättningar. Vi anser inte att det är en lämplig åtgärd att stänga skolor. Det kan bli aktuellt i ett annat läge när man vill minska rörligheten totalt sett i samhället, säger Johan Carlson och fortsätter:
– Vi måste fundera på vilka konsekvenser det kan få om man stänger ned skolor med friska barn. Barn måste tas omhand. Föräldrar med samhällsviktiga jobb måste kunna gå till jobbet. Och vi kan inte ersätta dem med far- och morföräldrar, för då går vi ifrån det som är det viktigaste; att skydda de äldre från detta. Det alternativet finns inte.
Folkhälsomyndigheten har inte bara ansvar för smittskyddet, de är också en myndighet som har ansvar för folkhälsan, att barn rör på sig och är aktiva. Även psykisk ohälsa.
– Vi vet att det finns en stor grupp barn som är i en socialt utsatt situation. Skolan är ofta en fast punkt för dessa barn. Vår signal till kommunerna är att innan man vet var dessa barn ska ta vägen går det inte att stänga skolor. 
Skolor kan förstås behöva stänga om många lärare är sjuka så att det inte går att bedriva verksamhet. Regeringen har tagit fram en förordning för att tydliggöra när en skola ska kunna stänga för att motverka smittspridning.