Nyheter

Inget landsting når kötidsmålen för BUP

Foto: Getty Images

Inget av Sveriges landsting når upp till målet om att alla inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska få en första bedömning inom 30 dagar, rapporterar SVT Nyheter.
Under 2017 lyckades  Bup endast ta emot tre av fyra sökande.

Enligt socialminister Annika Strandhäll (S) är orsaken till problemet personalbrist samt att psykisk ohälsa för barn och ungdomar ökar väldigt snabbt.
På frågan om att avskaffandet av kömiljarden år 2015 kan ha något med utvecklingen att göra så svarar Annika Strandhäll att det inte ska blandas ihop.
– Den avrättades av riksrevisionen, professionen och SKL. Man menar att den ledde till undanträngningseffekter för inte minst de barnen som hade de största behoven, där det handlade om att snabbt städa av de enkla snabba fallen, säger Annika Strandhäll till SVT nyheter.