Nyheter

Ingen region lever upp till kraven på akutvård

Foto: Getty Images

Väntetiderna ökar runt om i landet på akutmottagningarna, och inte en enda region eller landsting lever upp till kraven på akutvård.
Det här konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport om väntetider i vården.

Väntetiderna ökar och det är svårt att klara vårdgarantin överlag, det är huvuddragen i Socialstyrelsens rapport om vårdgaranti som presenteras idag.
– Trots långa väntetider har ändå de flesta patienter inom specialistvården, 91 procent, ett högt förtroende för vårdpersonalen och det ökar med stigande ålder, yngre är mer missnöjda, säger Jenny Asplund, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Väntetiderna på landets akutmottagningar ökade med sju minuter i senaste mätningen, jämfört med tidigare mätningar.
– Ja, de ökar generellt, med ytterst få undantag, men skillnaderna mellan akutmottagningarna är stora, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.