Skyddat boende

Inga kvalitetskrav på skyddat boende

Vem som helst kan öppna ett skyddat boende i vilken fastighet som helst

Tillståndsplikt och särskilda kvalitetskrav saknas för skyddat boende. Det har föreslagits att skyddat boende ska regleras som ny placeringsform i nya socialtjänstlagen, men i väntan på det är det en oreglerad marknad.

Tillståndsplikt och särskilda kvalitetskrav saknas för skyddat boende. Det har föreslagits att skyddat boende ska regleras som ny placeringsform i nya socialtjänstlagen, men i väntan på det är det en oreglerad marknad.

Det har varit stort fokus på våld i nära relationer den senaste tiden, men de aktörer som vi har pratat med tycker att det saknas en hel del i debatten.– Det var en hearing i Riksdagen idag (läs den 18 maj) och bland annat kvinnojourerna var med där, de får ofta stort utrymme, men socialtjänsten lyser med sin frånvaro, trots att det är de som har ansvaret att placera och skydda utsatta kvinnor och barn. Man missar kvalitetskraven och vart besluten tas, säger Sanna Detlefsen på Linköpings stadsmission.

Hon vill lyfta bristen på tillståndsplikt. Det behövs inget tillstånd för att starta ett skyddat boende. Det gör att vem som helst kan göra det, utan tillsyn eller kvalitetssystem. Det gör att barn inte får placeras på ett skyddat boende. De blir medföljande.

– Vi tappar barnrättsperspektivet när vi inte får ge insatser till barnet. De har ofta varit med om hemska saker och kan ha PTSD med mardrömmar varje natt. Jag vet barn som har bott på skyddat boende i år. De får ingen journal förd. Det här är väldigt rättsosäkert för både kvinnor och barn.

Vissa verksamheter är tillståndspliktiga, som HVB, LSS-boenden och äldreboenden. IVO har uppdraget att ge tillstånd och även granska verksamheterna utifrån de krav som finns. Det ska till exempel finnas en föreståndare och personal med rätt utbildning, en viss kvalitetsnivå och så vidare.

Behöver få tillståndsplikt

– Skyddade boenden behöver också få tillståndsplikt. Lagstiftarna måste ta sig an den här frågan och ge IVO i uppdrag att sätta upp kvalitetskrav för den här typen av verksamhet. I den politiska debatten talar man för mycket om hårdare straff och mer pengar till kvinnojourerna, säger Sanna Detlefsen.

Hon menar att skyddade boenden är en helt oreglerad marknad.

– Kvinnor och barn får inte det stöd som de har rätt till. Historiskt sett har det här varit en fråga som det offentliga inte har brytt sig så mycket om. Ideella krafter har byggt upp stöd, men många har inte ens anställd personal. Idag drivs skyddade boenden i olika driftsformer och det finns bra och dåliga av alla, men det är just att verksamheterna inte är reglerade som gör att ingen riktigt har koll på kvaliteten eller säkerheten.

Stadsmissionen är en ideell förening som har en bred verksamhet, bland annat olika former av stödboenden och skyddade boenden. Linköpings Stadsmission har två skyddade boenden. Ett med fokus på barnrättsperspektivet och ett för kvinnor med beroendeproblematik.

– Men vi har inget tillstånd att driva dem, så återigen blir det väldigt rättsosäkert, säger Sanna Detlefsen.