Nyheter

Inga avslag på sjukpenningen ska kunna ske i efterhand

Går förslaget igenom ska ingen behöva oroa sig för sin ekonomi under den tid det tar att komplettera Försäkringskassans utredning

Nytt förslag ska ge större ekonomisk trygghet vid sjukskrivning

Den som har fått sjukpenning tidigare ska få ersättning under den tid Försäkringskassan utreder om sjukpenning ska betalas ut på nytt. Den enskilde ska heller inte kunna få avslagsbesked retroaktivt. Dessa två förändringar föreslås i ett lagförslag regeringskansliet har internutrett.

Den 1 november 2016 ändrade Försäkringskassan sin handläggning till följd av två kammarrättsdomar. Förändringen innebar att Försäkringskassan inte kunde betala ut sjukpenning innan den sjukskrivnes ärende utretts klart och personen fått möjlighet att lämna synpunkt på förslaget. Det innebar också att personer kunde bli av med sjukpenning retroaktivt.

– Sjukförsäkringen ska vara trygg. Om du är sjukskriven ska du inte behöva oroa dig för att få din sjukpenning indragen i efterhand, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förslaget går nu ut på remiss. Regeringen har för avsikt att lägga fram ett förslag till riksdagen under året. Den nya lagen kommer att föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2018.

– Det förslag vi tagit fram innebär att människor får tid att komplettera Försäkringskassans utredning utan att behöva känna oro för sin ekonomi, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Förslagen kommer att göra att Försäkringskassan kan återgå till att tillämpa lagen på det sätt som gjordes före 1 november 2016.

Källa: Socialdepartementet