Inför chatt med kuratorer på kvällstid

Nu inför flera skolor chattande kuratorer som kan erbjuda eleverna stöd även utanför skoltid.
Chattande kvällskuratorer införs för att stödja elevernas psykiska hälsa
Chattande kvällskuratorer införs för att stödja elevernas psykiska hälsa.

Psykisk ohälsa bland barn och unga har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige. Nu inför flera skolor i landet chattande kvällskuratorer, vilket innebär ett betydande steg i att erbjuda eleverna det stöd de behöver, även utanför skoltid.

I Köpings kommun har skolorna noterat en betydande ökning av oro bland eleverna, vilket har resulterat i fler samtal om psykisk ohälsa till elevhälsan. Denna utveckling har lett till att man nu valt att förstärka elevhälsan med hjälp av kompletterande insatser.

– Vi har sett ett ökande behov av samtal och stöd, särskilt med tanke på den ökade oron bland ungdomar och den allt vanligare förekomsten av psykisk ohälsa och suicidförsök. Genom att erbjuda ett digitalt kvällsstöd möjliggör vi en mer flexibel tillgänglighet för högstadieeleverna i Köping. Vi kan vara där för eleverna när de behöver oss som mest och arbeta proaktivt för att förebygga allvarliga situationer, säger Pär Ellmin, grundskolechef i Köpings kommun, i ett pressmeddelande.

På Kronobergs Skolan i Växjö har man också infört en chattande kvällskurator för att förbättra tillgången till kuratorsstödet för eleverna.

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett nationellt problem som vi också upplever. Skolan tenderar ofta att släcka bränder och det är först då vi vuxna blir involverade. Genom den chattande kvällskuratorn kan vi fånga upp elevernas oro och funderingar när de dyker upp, vilket inte sällan är under kvällstid, säger Jonna Ahlqvist, biträdande rektor på Kronobergs Skolan i Växjö.

Digitala kontakten ett viktigt komplement

Botrus Botrus, som arbetar som chattande kvällskurator på Allbry och även som skolkurator i den fysiska verksamheten, understryker att den digitala kontakten är ett viktigt komplement till de fysiska mötena.

– Barnen är digitala, de har en vana av att vara i den digitala sociala världen. Därför är det viktigt att även vi vuxna finns här. Det finns också en helt annan vana av att socialisera via chatt och för vissa barn och unga är det lättare att kommunicera i en chatt än i det verkliga livet. Oavsett vad vi tycker om det så är det ju faktiskt så det ser ut. Ska vi nå våra barn så måste vi vara tillgängliga i de kanaler där barnen själva befinner sig, säger Botrus Botrus, skolkurator på Allbry.

Flera kommuner runt om i landet ser nu över hur de kan göra sina elevhälsoinsatser mer tillgängliga för att snabbare möta elevernas oro och funderingar.

Related posts