Nyheter

Idag presenteras vårbudgeten för valåret 2018

Foto: Getty Images

Drygt 2,6 miljarder extra på reformer, där det mesta går till sjukvård och äldreomsorg.
Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att den stora utmaningen är den växande andelen gamla och unga i befolkningen.

Parollen för Regeringens vårbudget som blir mandatperiodens sista har parollen Samhällsbygget – ett tryggt och hållbart Sverige. 

Budgeten innehåller mer pengar till polisen, tullen och förbättrad integration, men framförallt sjukvård och äldreomsorg.
–Det är oerhört viktigt att våra äldre har en trygg vardag i form av en väl fungerande äldrevård, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till SVT.

 Under de närmaste tolv åren fram till 2030 så kommer den andel i befolkningen som är under 20 år och över 74 år att öka kraftigt, enligt SCB. Det kommer enligt regeringens beräkningar att kräva ytterligare 260 000 anställda inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg. 
Magdalena Andersson (S) pratar om hur man ska klara utmaningen med att anställa så många.
– Ja, det handlar dels om att det ska vara attraktiva arbetsplatser så att människor ska vilja arbeta där, men det handlar också om att kommuner och landsting ska ha tillräckligt med resurser för att göra de här anställningarna.
– Under nästa mandatperiod har vi sagt att minst 20 miljarder till i statsbidrag till kommuner och landsting krävs för att upprätthålla dagens nivå, säger Magdalena Andersson (S)