Äldreomsorg

Humana överklagar indraget tillstånd för personlig assistans

IVO ska löpande granska att assistansbolag uppfyller lämplighetskravet. Foto: Getty Images

Inspektionen för Vård och Omsorg har beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans, ledsagarservice och hemtjänst. Nu ger Humana sin syn på beslutet.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans, ledsagarservice och hemtjänst. Nu ger Humana sin syn på beslutet.

IVO har haft en pågående prövning av Humana Assistans sedan två år tillbaka och beslutade den 31 januari att återkalla tillståndet att bedriva personlig assistans, ledsagarservice och hemtjänst. 

IVO pekar bland annat på bristande seriositet, lämplighet och arbetsgivaransvar. IVO ska bland annat ha fått flertalet anmälningar om återkrav från Försäkringskassan om bland annat felaktigt utbetald assistansersättning. 

IVO meddelar att avvecklingen av verksamheten ska ske senast den 10 februari.

Humana kommenterar IVOs beslut med att de är oerhört förvånade över resultatet och beslutet. De skriver också att de tycker att det är djupt orättvist och felaktigt. ”Den segdragna process som varit har präglats av bristande kommunikation och avsaknad av transparens från IVO:s sida, trots att vi flertalet gånger bett om detta”.

Humana kommer att överklaga beslutet och begära inhibition, vilket innebär (om det går igenom) att IVO:s beslut inte kommer att gälla under rättsprocessen. Humana räknar med att få besked om inhibition innan den 10 februari så att verksamheten inte behöver avvecklas.