Nyheter

Högskolan i Halmstad startar socionomprogram

Hösten 2020 startar socionomprogrammet på högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad ges rätten att examinera socionomer. Högskolan har sedan tidigare ett grundutbildningsprogram som ger en kandidatexamen i socialt arbete, men har saknat examensrättigheterna för socionomer, vilket samhället efterfrågat.

Högskolan i Halmstad ges rätten att examinera socionomer. Högskolan har sedan tidigare ett grundutbildningsprogram som ger en kandidatexamen i socialt arbete, men har saknat examensrättigheterna för socionomer, vilket samhället efterfrågat.

– Vi är mycket glada för det positiva beskedet. Socionomutbildningen är en av Högskolans viktigaste satsningar just nu. Utbildningen är ett resultat av hårt arbete och god samverkan med regionen och betyder mycket för kompetensförsörjningen i regionen och nationellt, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

När närliggande kommuner kom in med förfrågningar om en socionomutbildning år 2015 startade en utredning kring en sådan utbildning. I utredningen gjordes en analys av arbetsmarknadsläget för socionomer. En tendens som kunde urskiljas var att arbetsmarknaden förändrats de senaste åren med en allt större brist på socionomer, både nyutexaminerade och yrkeserfarna. Samtidigt förväntas efterfrågan på socionomer öka på grund av att branschen förväntas växa och att yrken som kräver socionomexamen, såsom socialsekreterare, kuratorer och behandlingspersonal, förväntas öka.

– Det socionomprogram som utarbetats av Högskolan i Halmstad har fått en mycket positiv bedömning av UKÄ. Det föreslagna socionomprogrammet utgår från en bred förståelse av socialt arbete. Utbildningen ska genomsyras av ett intersektionellt perspektiv, samt av två teman som är digitalisering respektive hållbarhet, säger Pernilla Ouis, ämnesansvarig i socialt arbete.