Hemtjänstföretag svarar på kritiken om användning av munskydd

I söndags presenterade tv4 att bara 8 av 13 hemtjänstföretag använder munskydd eller visir vid nära kontakt med brukarna. Tidningen Omtanke har fått kommentarer från de företag som har pekats ut.
Enligt tv4 använder bara 8 av 13 hemtjänstföretag munskydd

I söndags presenterade tv4 att bara 8 av 13 hemtjänstföretag använder munskydd eller visir vid nära kontakt med brukarna. Tidningen Omtanke har fått kommentarer från de företag som har pekats ut.

I söndags presenterade tv4 att bara 8 av 13 hemtjänstföretag använder munskydd eller visir vid nära kontakt med de äldre. Tidningen Omtanke har fått kommentarer från de företag som har pekats ut.


Tv4 har genomfört en enkätundersökning där man har tillfrågat de största hemtjänstföretagen om de använder munskydd eller visir i nära kontakt med omsorgstagarna. Samma fråga ställdes i april och då var det bara Concura som svarade att de använde munskydd. Övriga svarade nej eller ville inte svara. I november var det 8 av 13 som svarade ja på frågan. Tre företag (Femtiofem, Proffssyster och Adonis) svarade att de använder munskydd bara om brukaren vill och själv ber om det. Två företag (Vialin och Omsorgsfamiljen) ville inte uppge om de använder munskydd eller inte.

Tidningen Omtanke ringde upp företagen och frågade varför de inte alltid använder munskydd och visir. 

Daniel Larsson, vd på Femtiofem:

– Vi försöker följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten efter bästa förmåga. Vi bedriver inte vård utan enbart omsorgstjänster som handling, städning, tvättning och matlagning, där vi kan hålla rekommenderat avstånd och ser därför ingen anledning att använda munskydd eller visir. Vissa brukare kan dessutom uppleva oro när vi kommer med skydd på oss. Därför håller vi en dialog med brukarna kring detta. 

Hamid Pahlevani, vd på Proffssyster i Stockholm:

– Såklart använder vi munskydd och visir när vi ska. Vi följer rekommendationerna från Socialstyrelsen.

Adonis Omsorg vill man inte uttala sig men säger att man följer rekommendationerna. Samma svar får vi hos Vialin. Att de inte svarade på tv4s enkät beror på att de inte vill vara med i enkäter. 

Eva-Lotta Kassel, vd på Omsorgsfamiljen:

– Jag har inte sett till någon enkät, den måste ha försvunnit i mailskörden. Vi använder alltid munskydd. Det har vi gjort ända sedan pandemin startade i mars.

Tv4s enkät: Använder ni munskydd eller visir i nära kontakt med de äldre.

Företag             Svar i april        Svar i november

Attendo            Nej                      Alltid munskydd

Femtiofem      Nej                      Bara munskydd om brukaren vill

Eveo                 Nej                     Munskydd och visir i nära kontakt

Olivia                  –                        Visir och ibland munskydd

Concura            Munskydd       Munskydd i all kundnära vård

Proffssyster    Nej                      Bara munskydd om brukaren vill

Adonis               Nej                    Bara munskydd om brukaren vill

Ambea              Nej                     Visir vid omvårdsnära tillfällen

Vialin                  –                          –

Omsorgsfamiljen –                     –

Erstadiakoni    –                           Visir vid omvårdsnära tillfällen

Novaomsorg   Nej                      Visir vid omvårdsnära tillfällen

Related posts