Nyheter

Helsingborg är Årets Nattvandringskommun 2021

Stiftelsen Nattvandring.nu ger ut priset Årets Nattvandringskommun

Staden får priset för sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med att uppmuntra och stötta grupper som vill nattvandra. 

Stiftelsen Nattvandring.nu har utsett Helsingborg till Årets Nattvandringskommun 2021. Staden får priset för sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med att uppmuntra och stötta grupper som vill nattvandra. 

Helsingborg får priset Årets Nattvandringskommun av stiftelsen Nattvandring.nu som varje premierar den kommun som de anser vara bäst på att stötta och uppmuntra grupper som vill nattvandra.

Motiveringen lyder:

”Genom det långsiktiga, strategiska och målmedvetna arbetet visar Helsingborgs stad på vikten av samverkan i det förebyggande arbetet. I denna samverkan engageras myndigheter men också det lokala föreningslivet såväl som andra ideella grupper till att vara delaktiga.

Struktur, målmedvetenhet, prestigelöshet och samverkan har varit några av de ledord som ligger till grund för den satsning som gjorts, i vilket fler trygga, positiva och engagerade vuxna finns ute på gator och torg. Nattvandring har genom Helsingborgs stads engagemang och stöd lyfts till en nivå där föreningslivet och ideella krafter givits möjlighet att bli en viktig del i det förebyggande arbetet.”

Christian Orsing (M), kommunalråd i Helsingborgs stad, ser utmärkelsen som ett bevis på att staden gör rätt saker och på vikten av att arbeta strukturerat med fokus på samverkan mellan olika aktörer.

– Trygghetsfrågan är en av våra viktigaste utmaningar och som stad jobbar vi utifrån en bred palett av åtgärder för att stävja och förebygga brottslighet och samhällsstörningar. Nattvandring är en effektiv och uppskattad metod och något som vi jobbar proaktivt med från stadens sida, säger han och fortsätter:

– Vi hade dock aldrig kommit så här långt utan det organiserade samarbete som byggts upp under lång tid mellan staden och civilsamhället. Det finns många eldsjälar där ute som ägnar kvällar och nätter åt att stötta stadens unga och det här priset är helt och hållet deras.