Äldreomsorg

Har du brister att rapportera inom äldreomsorgen?

Sofia Wallström

IVO genomför en tillsyn av äldreomsorgen i hela landet. En ny tipstjänst ska hjälpa till att kartlägga brister.

IVO genomför en tillsyn av äldreomsorgen i hela landet. Resultatet för granskningen kan ligga till grund för ytterligare restriktioner och stöd för äldrevården för att minska smittspridningen av covid-19.

Den senaste månaden har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fått in cirka 1 000 indikationer på risk. 25 % av dessa rör covid-19 inom vård och omsorg och 17 % inom socialtjänsten.

– Det som sticker ut är riskerna inom äldreomsorgen. Vi bedömer att 60 % av riskerna inom äldreomsorgen är av allvarlig karaktär, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

Det är mot bakgrund av detta som IVO nu genomför 1 000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen; äldreboenden, särskilda boenden för äldre, hemtjänst och LSS.

– Vi har förståelse för den prövning som nu finns inom vård och omsorg, att det är svårt att ge en säker omsorg. Vi beaktar det i vår tillsyn. Men läget gör också att tillsynen är desto viktigare.

Vård och omsorg ska vara säker. Det är IVOs uppdrag att säkerställa att den är det. 

Just nu har cirka 75 % av alla äldreboenden i Stockholm konstaterad smitta av covid-19. Folkhälsomyndigheten vill ta reda på hur detta har kunnat gå till, men utredningen har gått långsamt och man har inte velat skärpa några restriktioner för att minska smittspridningen.

– Vi vill ha en bred bild över situationen för att få god effekt. Att bara rätta till en sak, till exempel ökad skyddsutrustning, räcker inte och vi vet inte om det kommer att hjälpa. Den här samlade informationen måste också komma till alla verksamheter samtidigt, sa Anders Tegnell under fredagens presskonferens.

Både Folkhälsomyndigheten och IVO har fått ta emot många samtal och mail om brister inom hemtjänst och äldreboenden från både personal och anhöriga. IVO har nu inrättat en ny tipstjänst för att fånga upp brister inom vård och omsorg. 

Här hittar du tipstjänsten: https://ivo.custhelp.com/app/ask_corona

Genom tillsynen, som genomförs under april månad, samlas information in om vad som fungerar och var bristerna finns inom de olika verksamheterna. Tillsynen, som görs på telefon, ska också sprida kunskap till verksamheterna om hur de kan hindra fortsatt smittspridning.

Vanliga förbättringsåtgärder:


– Utbildningsinsatser för att lära personal hur skyddsutrustning fungerar.
– Förstärkta hygienrutiner. 
– Ändringar i bemanning så att vissa medarbetare enbart arbetar med personer som är smittade.
– Tydligt och närvarande ledarskap för att kunna stötta personal i prioriteringar och beslut. 
– Återkommande påminnelser till personalen om myndigheternas riktlinjer – inte minst vikten av att stanna hemma vid minsta symptom. 

Stockholm och Sörmland som har störst smittspridning av viruset var först ut i granskningen. Resultatet kan leda till ökat stöd och skärpta restriktioner inom vård- och omsorgsverksamhet.