Nyheter

Gothia Kompetens förvärvar Komlitt

Bo Westerdahl

Stärker och breddar sin position när det gäller kompetensutveckling inom vård och omsorg, organisation och ledarskap samt socialtjänst och arbetsmarknad.

Genom förvärvet stärker och breddar företaget sin position när det gäller kompetensutveckling inom vård och omsorg, organisation och ledarskap samt socialtjänst och arbetsmarknad.

– Genom förvärvet breddar vi vår utgivning ytterligare och förstärker vår position inom organisation och ledarskap. Förvärvet medför samordningsvinster som passar väl in i vår strategi, säger Bo Westerdal, vd på Gothia Kompetens.

Komlitt erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma inom offentlig sektor och erbjuder verksamhetsnära böcker och utbildningsinsatser, digitala och hybridvarianter, på verksamhets-, team- och individnivå. Produkterna är främst framtagna för professionen inom vård och omsorg, organisation och ledarskap samt socialtjänst och arbetsmarknad. Det kompletterar Gothia Kompetens verksamhet som fokuserar på kompetensutveckling inom förskola, skola, vård och omsorg.

Komlitt i Helsingborg grundades 1993 av Jan-Inge Hansson och Stefan Marthinsson. Titlar som ”Tillitsbaserat ledarskap”, ”Smart, tryggt och säkert” och ”Lågaffektivt bemötande” har getts ut under senare tid.

Med Komlitts utgivning stärker Gothia Kompetens sin position på marknaden ytterligare.

– Vi är väldigt glada över att Komlitt får en stark och stabil ägare i Gothia Kompetens, och vi kommer stolt att följa Komlitts utveckling in i framtiden, säger Kinn Danielsson, vd Ordstark, tidigare ägare av Komlitt.

– Vi känner väl till Komlitt sedan tidigare och har imponerats av deras utgivning för offentlig sektor. Med deras intressanta ämnesområden och samarbeten skapar vi oss en bra plattform för kommande tillväxt, säger Bo Westerdal.

Gothia Kompetens avser att integrera Komlitt i Gothia Kompetens verksamhet innan årets slut. Överlåtelsen har formellt skett den 10 augusti 2023.