HVB

Går det att mäta socialt arbete?

"Även de dagar som är tuffa känner jag att ni tar emot när jag faller"

Linköpings Stadsmissions HVB för kvinnor i beroende – Oasen arbetar hela tiden med kvalitetssäkring och uppföljning. På Socionomdagarna berättar de hur.

Linköpings Stadsmissions HVB för kvinnor i beroende – Oasen arbetar hela tiden med kvalitetssäkring och uppföljning. På Socionomdagarna berättar de hur.

Sedan ett par år tillbaka bedriver Kenneth Humling vid Stadsmissionen i Östergötland ett strategiskt kvalitetsutvecklingsarbete för hela verksamheten. Organisationens vision är att skapa ett mänskligare samhälle, dvs ett brett och socialt arbete med fokus på människor som lever i utsatta livssituationer som fattigdom, hemlöshet, våldsutsatthet och/eller som står långt utanför arbetsmarknaden. Stadsmissionen i Östergötland har därför utvecklat ett digitalt kvalitetsledningssystem med mätning och uppföljning mot effektmål på individnivå, med avsikt att förflytta deltagarna från ett samhällsproblem mot en lösning.

För individen innebär varje misslyckande av en insats en stigmatisering och ett steg bakåt i dess utveckling. Det blir ett onödigt personligt lidande, men i längden också en stor extrakostnad för samhället. Därför är det viktigt att hela tiden ge individen förutsättningar för förflyttning i rätt riktning, vilket kräver professionalitet, struktur och kvalitet i samtliga led av behandlingar och insatser.

En av de verksamheter inom Stadsmissionen i Östergötland som har infört kvalitetsledningssystemet är Oasen, ett HVB för kvinnor med beroendeproblematik.

Under Socionomdagarna den 22 november kommer Kenneth Humling och Sara Liljegren, enhetschef på Oasen HVB att tala om sitt arbete med kvalitetssäkring och uppföljning 

Oasen HVB använder sig av SSIL:s kvalitetsindex som ett av verktygen i det systematiska kvalitetsarbetet. Socialsekreterare intervjuas av SSIL för att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheten efter en placering. Statistiken sammanställs sedan till en rapport där Oasen jämförs med övriga HVB i landet som använder sig av tjänsten. Oasens medelbetyg för det senaste året är 9,0, att jämföra med rikssnittet som är 8,3. Det innebär att Oasen HVB ligger över medelbetyget vid samtliga frågor. 

För första gången i mitt liv har jag fått så otroligt fin hjälp. Att bli sedd, lyssnad på, få känna att jag tillför, och med så mycket kärlek och skratt. Även de dagar som är tuffa känner jag att ni tar emot när jag faller. Jag kan äntligen få känna mig trygg. TACK! Ni är fantastiska”, säger en av Oasen HVB:s deltagare. 

En av kommunerna skriver så här: ”Detta är en av de verksamheter som jag varit allra mest nöjd med genom tiderna och under åren jag arbetat. Det är ett toppenställe! Deras starkaste sidor är bemötandet, behandlingens innehåll, dokumentationen, återrapporteringen och samverkan med mig”.

– Vi är givetvis mycket glada och tacksamma för all positiv respons i rapporten, men tänker samtidigt att vi alltid kan göra bättre. Att kvinnor i beroende får kompetent och specialiserad vård är något vi brinner för. Det arbetet måste ALLTID utvecklas. Det är det minsta vi kan göra för dessa kvinnor som har en så svår och jobbig situation. Vi måste därför inte bara vara bra, vi måste vara bättre än bra”, menar Mika Fischer, biträdande föreståndare på Oasen.