Funktionsvariation

Funktionsrätt Sverige håller utbildning för patientföreträdare

Elisabeth Wallenius

Efter att ha beviljats medel från Vinnova startar Funktionsrätt Sverige en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. 

Efter att ha beviljats medel från Vinnova startar Funktionsrätt Sverige en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. 

”Det här är välbehövligt och viktigt. Att vi får medel för att inleda arbetet med den här utbildningen är ett steg mot en mer likvärdig hälso- och sjukvård. Vi strävar mot ett partnerskap med hälso- och sjukvården, det behövs om hälso- och sjukvården ska utvecklas i positiv riktning,” säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. 

Genom att fullfölja den planerade utbildningen ska deltagarna få de kunskaper och redskap de behöver i rollen som patientföreträdare i innovations- och beslutsprocesser på olika nivåer inom hälso- och sjukvården.  

”För att klara framtidens behov behöver vi fler företrädare som har kunskap och möjlighet att företräda sig själva, sina egna organisationer och andra grupper”, fortsätter Elisabeth Wallenius.” 

Utgångspunkten är att patienter har unika erfarenheter och perspektiv som kan ge upphov till helt nya lösningar. Att ha med patienternas perspektiv och erfarenheter är en förutsättning för en framgångsrik utveckling av vårdinnovationer.