LSS

FUB välkomnar Socialstyrelsens analyser om minskade LSS-insatser

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Foto: Charlotte Ruckl.

”Uteblivet eller otillräckligt stöd ökar markant risken för både fysisk och psykisk ohälsa för en redan utsatt grupp människor”.

Antalet avslag på ansökningar om boende enligt LSS varierar stort mellan landets kommuner. I ett 30-tal av landets kommuner avslogs minst hälften av ansökningarna förra året. Dessutom minskar insatser och stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Det visar nya analyser från Socialstyrelsen.

– Vi välkomnar fördjupningen om LSS-insatser som minskar i årets lägesrapport från Socialstyrelsen, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Uteblivet eller otillräckligt stöd ökar markant risken för både fysisk och psykisk ohälsa för en redan utsatt grupp människor.

– Det är även tydligt att LSS inte tillämpas på ett rättssäkert sätt, säger Christina Heilborn.

Socialstyrelsen konstaterar att det finns behov som inte tillgodoses och att det är en ojämlik tillgång till LSS-insatser utifrån vilken kommun personen med funktionsnedsättning bor i.

– FUB instämmer i Socialstyrelsens slutsats att det ofta är anhöriga som får kompensera för uteblivet eller otillräckligt stöd från samhället, med ökad risk för egen ohälsa, säger Christina Heilborn. Det är allvarligt att samhället inte tar sitt ansvar!

Här kan du läsa Socialstyrelsens årliga lägesrapport: Vanligt med avslag på ansökan om LSS-boende – nyhet på Socialstyrelsens webbplats

FUB har också nyligen medverkat på Socialstyrelsens funktionshindersnämnds omvärldsbevakningsmöte och där diskuterat samt skriftligt överlämnat förslag och frågor som FUB anser att Socialstyrelsen bör uppmärksamma och driva