Nyheter

Friendsrapporten 2021: Etnicitet vanligaste orsaken till trakasserier

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet.

Kränkningar kopplade till etnicitet är den vanligaste grunden till trakasserier av barn i skolan. Stiftelsen Friends uppmanar till ett större grepp mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

Kränkningar kopplade till etnicitet är den vanligaste grunden till trakasserier av barn i skolan. Stiftelsen Friends uppmanar till ett större grepp mot mobbning, trakasserier och diskriminering.


– Omnämningar med skällsord och “skämtsamma” namn, mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag i vardagen för många barn. På Friends ser vi allt för ofta att lärare och vuxna förvånas över elevers berättelser och erfarenheter av något som drabbar så många varje dag, säger Maja Frankel, Friends generalsekreterare.

Årets Friendsrapport visar på att eleverna som har uppgett att de är utsatta för kränkningar på mellan- och högstadiet är de vanligast förekommande trakasserierna kopplade till diskrimineringsgrunden etnicitet: 22 % (Åk 3–6) och 16 % (Åk 6–9).

Många elever uppger att de tvingas vänja sig vid olika trakasserier. Normaliseringen av trakasserier medför att elever och vuxna till slut inte agerar för att de är så vanligt förekommande. Detta gör troligen även att mörkertalet är stort när det kommer till rapportering av trakasserier.

– I en omgivning där ingen är intresserad och ingen lyssnar, formas det en mur runt de som lider av rasistisk mobbning. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner rasismen och skaffar den kunskap som behövs för att prata om och agera kring det, fortsätter Maja Frankel.

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. 9 491 elever i årskurs F-3, 7 558 elever i årskurs 3–6 och 3 871 elever i årskurs 6–9 har svarat på enkäten.

Även sexuella trakasserier

På frågan ”Upplever du att du har blivit mobbad av andra elever under det senaste året?” svarade 10% ja i Åk 3-6. 5% svarade ja i Åk 6-9.

8% av eleverna i Åk 3-6 uppgav att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och 10% i Åk 6-9.

Vanligaste grunderna för trakasserier:

Åk 3-6

Etnicitet 22%
Vem du blir kär i 20%
Kön 15%

Åk 6-9

Etnicitet 16%
Kön 14%
Könsöverskridande identitet/uttryck 12%

”Många killar skämtar hela tiden om saker som kan vara väldigt personliga och känsliga. Många går ofta över gränsen och lägger rasistiska eller sexistiska kommentarer.” – Elev 6-9

”Folk kallade mig för hora och slampa typ varje dag men de tyckte att de hade rätt för att jag ’klädde mig utmanande.’” – Elev 6-9

11-åriga flickor och pojkar rapporterar de högsta nivåerna av mobbning, 24 respektive 20 procent.

Allvarlig riskfaktor för suicid

Mobbning är allvarlig riskfaktor för suicid bland unga. Även om inte det värsta tänkbara händer får mobbning stora och långvariga konsekvenser för barn som utsätts.  Barn som är utsatta under en längre tid upplever dessutom en lägre känsla av sammanhang och meningsfullhet och löper större risk att hamna i långvarigt utanförskap.

Rasism och rasistisk mobbning påverkar den enskilde eleven och elevens känsla av att känna tillhörighet i skolan, men också de elever som bevittnar beteendet.

Forskning visar ett starkt samband elevinflytande och förekomst av mobbning. Hög grad av elevinflytande i skolan minskar risken för mobbning.