Nyheter

Friendsrapporten 2019: Ensamma elever mer utsatta för mobbning

Kränkningar och mobbning en del av många elevers vardag

Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Var femte i årskurs 6-9 känner inte att det finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade. Det visar nya siffror från Friends.

Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan. Dessa elever är i mycket högre grad också utsatta för mobbning, kränkningar och otrygghet. Många av de ensamma eleverna har lågt förtroende för vuxenvärlden och var femte i årskurs 6-9 känner inte att det finns någon vuxen att vända sig till om de blir illa behandlade. Det visar nya siffror från Friends.

– Vi ser tydligt att gruppen ensamma elever är utsatta på flera fronter. De är inte bara utanför, utan också oftare illa behandlade och otrygga. Att de dessutom har lågt förtroende för vuxenvärlden gör att det är svårt att bryta mönstret. Ingen, varken vuxen eller barn, väljer att känna sig ensam, säger Frida Warg, utvecklingsledare på stiftelsen Friends.

Friends och Örebro universitets rapport Godkänd eller icke godkänd? En studie om hur mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevprestationer visar att ensamhet också ökar risken att få icke godkända betyg, vilket stärker bilden av ensamhetens konsekvenser.

Även om de flesta elever känner sig trygga i skolan visar årets Friendsrapport att kränkningar och mobbning en del av många elevers vardag. Många vittnar om en normalisering av kränkande jargong och språkbruk i skolan.

– Det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning och vara goda förebilder för barn och unga. Vi på Friends vet att det går att stoppa mobbning, men det krävs ett långsiktigt, förebyggande och främjande engagemang från hela samhället. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Frida Warg.

Läs rapporten här: https://friends.se/friendsrapporten2019/

Resultat i korthet:

– 23 % av eleverna i åk 3-9 känner sig alltid/ofta eller ibland ensamma i skolan

– 21 % av de ensamma eleverna i åk 6-9 känner inte att det finns personal på skolan att prata med och få hjälp av om de skulle bli illa behandlade/kränkta

– 29 % av eleverna i åk 3-6 har blivit utsatta för kränkningar av annan elev, 24 % i åk 6-9

– 22 % av eleverna i åk 6-9 som blivit utsatta för mobbning eller kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon, vare sig jämnårig eller någon vuxen i barnets närhet

– Trakasserier utifrån etnisk tillhörighet är vanligaste formen av trakasserier mellan elever i åk 3-9

– Skolan otryggaste platser är:

Toaletter, omklädningsrum, skolgård (åk 3-6)

Toaletter, omklädningsrum, korridor (6-9)

Friendsrapporten, som släpps varje år i samband med skolstart, baseras i år på enkätsvar från 23 171 elever i årskurs F-9.