Nyheter

Friends uppmanar till nationell kraftsamling

Flera nationella undersökningar från 2019 visar att mobbning och otrygghet ökar bland barn och unga i Sverige. För att minska mobbningen, och vända den negativa utvecklingen, krävs att alla samhällets aktörer engagerar sig. 

Flera nationella undersökningar från 2019 visar att mobbning och otrygghet ökar bland barn och unga i Sverige. För att minska mobbningen, och vända den negativa utvecklingen, krävs att alla samhällets aktörer engagerar sig. Nu utmanar Friends näringslivet att tillsammans med oss gå i bräschen för en nationell kraftsamling mot mobbning.

Sverige har en stolt historia där näringsliv, ideell sektor, forskare och samhällets övriga aktörer gått samman och radikalt minskat exempelvis barnadödlighet genom drunkning. Nu vill Friends skapa förändring tillsammans igen! Idag samlas ett sextiotal representanter från näringsliv och civilsamhälle för att ta ett första steg mot ett samlat grepp kring främjande, förebyggande och åtgärdande insatser mot mobbning. Träffen äger rum på Grand Hotell i Stockholm i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

– Sverige har alla förutsättningar att stoppa mobbning. Främst behövs samarbeten och ett modigt ledarskap. Genom “Kraftsamling mot mobbning” sträcker Friends ut en hand och erbjuder alla företag som vill vända utvecklingen att ta del av våra framgångsfaktorer mot mobbning. Förhoppningen är att det leder till samtal kring hur det kan implementeras i den ordinarie verksamhet, säger Per Leander, Generalsekreterare  Friends.

Initiativet är ett första steg mot att samla olika sektorer i samtal om hur de olika branscherna kan göra skillnad. Det kan vara allt från att byggsektorn tar mobbning och otrygga miljöer i beaktande vid byggandet av fysiska skolor till telesektorns möjligheter att skapa ett tryggare internet.

– Vi har höga förhoppningar att tillsammans med andra kunna ta steg mot att stoppa mobbningen. Telia har för avsikt att bjuda in de andra teleoperatörerna under hösten för att ta den här frågan vidare, säger Anne Gro Gulla, Marknadschef Telia Sverige.

Projektet inleds 2019 och är flerårigt. Målet är minskning av mobbning i linje med FN:s globala mål om hållbarhet 2030.