Äldreomsorg

Fortsatt lågt förtroende för äldreomsorgen

De senaste dagarna har förtroendet sjunkit ytterligare för äldreomsorgen.

Sjukvården och Folkhälsomyndigheten har fortfarande högst förtroende. Det visar MSBs uppdaterade Sifo-undersökning.

Sjukvården och Folkhälsomyndigheten har fortfarande högst förtroende. Det visar MSBs uppdaterade Sifo-undersökning bland allmänheten om corona.

Äldreomsorgen fortsätter att tappa förtroende. MSBs Sifo-undersökning visar att förra perioden (30 april-6 maj) uppgav 25 procent att de hade ett ganska eller mycket stort förtroende, jämfört med 20 procent för perioden 7-10 maj. 

Svenska storföretag har också tappat förtroende, liksom försvarsmakten, den egna kommunen, polisen, MSB och pensionsmyndigheten.

Sjukvården har störst förtroende, tätt följt av Folkhälsomyndigheten, med 81 respektive 77 procent under hela perioden 21 mars till 10 maj. Polisen får 70 procent och hamnar på tredje plats. 

Lite längre ned på listan hittar vi den egna kommunen liksom Socialstyrelsen som båda får 47 procent och äldreomsorgen 29 procent. I botten hamnar Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på 15 procent.