Fortfarande för få tjänstemän som jobbar hemifrån

Trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det fortfarande för få akademiker och tjänstemän som arbetar hemifrån. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia.
Vi som akademiker och tjänstemän har förutsättningarna att arbeta på distans och därför vilar ett större ansvar på oss

Trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det fortfarande för få akademiker och tjänstemän som arbetar hemifrån. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia.

Trots Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det fortfarande för få akademiker och tjänstemän som arbetar hemifrån. Det visar en ny undersökning från fackförbundet Akavia.

Bland akademiker och tjänstemän visar undersökningen att det är 56 procent som ofta eller nästan alltid arbetar hemifrån. I höstas var siffran 42 procent. Detta enligt en Novus-undersökning som Akavia har beställt.
– Fortfarande ser vi att det är 44 procent som jobbar på sin arbetsplats i stället för hemma. Utvecklingen går åt rätt håll, men det är inte tillräckligt. Arbetstagare och arbetsgivare måste ta pandemin på ännu större allvar och se till att hemarbete blir möjligt för fler, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Vidare visar undersökningen att 69 procent akademiker och tjänstemän jobbar mer hemifrån som en konsekvens av pandemin. I september/oktober när den förra Novus-undersökningen genomfördes var siffran 62 procent.

– Detta betyder att nästa var tredje fortfarande aldrig jobbar hemifrån eller inte jobbar mer hemifrån i spåren av pandemin. Arbetsgivarna behöver anpassa arbetsuppgifter och underlätta med dator och andra viktiga hjälpmedel så att arbetet går att genomföra i hemmet på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt, säger Lee Wermelin.

Vid jämförelse med undersökningen från i höstas har den positiva inställningen till hemarbete försvagats.

– Regeringen presenterade nyligen en ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025, där de arbetsmiljörelaterade myndigheterna fick krav på sig att ta fram åtgärdsplaner kring pandemins påverkan. Det är viktigt att såväl påverkan som de långsiktiga effekterna på arbetsmiljön i hemmet verkligen granskas och att nya problem hanteras, säger Lee Wermelin.

Undersökningens frågor om hemarbete:

Jobbar du hemifrån?  

Andel ofta, nästan alltid/Alltid: 

Jan/feb 2021: 56 procent
Sep/okt 2020: 42 procent

Varför jobbar du inte hemifrån oftare än vad du gör?  

Min arbetsgivare anser att jag måste vara på jobbet eftersom uppgifterna kräver det:       

Jan/feb 2021: 42 procent
Sep/okt 2020: 38 procent

Jag anser att mina uppgifter kräver det och arbetsgivaren har inte sagt nej:                  

Jan/feb 2021: 23 procent
Sep/okt 2020: 25 procent

Jag vill vara på jobbet och arbetsgivaren har inte sagt nej:                                  

Jan/feb 2021: 7 procent
Sep/okt 2020: 12 procent

Related posts