Föräldrar till barn som utsatts för sexualbrott får stöd i grupp

Föräldrar kan finna stöd i att möta andra i samma situation.
Jessica Rosander och Emilie Holmström

Föräldrar kan finna stöd i att möta andra i samma situation.

Att upptäcka att ens barn blivit utsatt för sexuella övergrepp är oerhört smärtsamt. Nu startar Stödcentrum för brottutsatta gruppträffar där föräldrar får hjälp att bearbeta det som hänt, möta sina barns behov och träffa andra i samma situation.

Tisdag 25 april startar de nya grupperna för föräldrar till barn som blivit utsatta för sexualbrott. Gruppverksamheten pågår under sex veckor, med en träff varje tisdag klockan 17-19 i Stödcentrums lokaler på Norra hamngatan 8.

– När något sådant här händer känner man sig som förälder ofta väldigt ensam. Att få träffa andra och dela erfarenheter är läkande, säger Emilie Holmström, kurator på Stödcentrum för brottutsatta.

I verksamheten vid Stödcentrum för brottsutsatta träffar kuratorerna redan idag brottsutsatta barn och deras föräldrar.

Ur dessa möte fönddes iden till att sammanföra föräldrar som har liknande svåra erfarenheter.

– Gruppverksamhet kan stärka föräldern både i vetskapen om att de inte är ensamma och ge tips från verkligheten på hur andra föräldrar löst en viss situation, säger Jessica Rosander

Varje träff kommer att ha ett tema som utgår från vanliga reaktioner vid brott. Till exempel skuld och skam, rädsla, ilska, gränser och försvar. Teori blandas med övningar och föräldrarna får möjlighet att diskutera med varandra och personalen från Stödcentrum.

– Hur kan jag stötta, räcker det jag gör, vilka är mina behov och vilka är mitt barns behov? Man kan bli överväldigad av alla känslor och frågor som kommer upp. Vi vill ge föräldrarna redskap att hantera sina egna känslor så att de kan stötta sina barn på bästa sätt, säger Jessica Rosander, kurator på Stödcentrum för brottutsatta.

Gruppverksamheten är inte en terapi, även om den har terapeutiska effekter.

– Gruppen är till för att lära föräldrar att hantera vanliga känslor och reaktioner hos barnen och sig själva, säger Jessica Rosander.

Vanliga reaktion hos barn som varit utsatta för sexualbrott är att de drar sig, undan, inte vill prata och blir rädda och oroliga.

– Känner föräldrarna till att detta är en normal reaktion, så har ofta föräldern lättare att finnas till hands och stötta barnet, utan att själva bli orolig över barnets beteende, säger Jessica Rosander.

Fakta:
Föräldrar som är intresserade av att delta i grupperna ska kontakta Stödcentrum för brottsutsatta på telefon 020-520 530 eller e-post: [email protected].

Gruppträffarna är kostnadsfria.

Related posts