Nyheter

Flest uppehållstillstånd till professionella IT-experter

Idag eftersöks IT-experter med god kommunikations- och samarbetsförmåga och antalet uppehållstillstånd till arbetstagare inom sektorn växte stadigt under 2016. Foto: Getty Images

Tre av tio beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare under 2016 gick till experter inom IT.

IT-experter stod för tre av tio beviljade uppehållstillstånd för arbetstagare under 2016, enligt en ny kartläggning – betydligt mer än någon annan yrkesgrupp. Samtidigt söker IT-företag allt mer efter social kompetens och kommunikationsförmåga hos medarbetare.

– Kriget om talangerna hårdnar och många företag i Sverige letar därför efter högutbildade medarbetare även i utlandet. Att arbetsplatserna blir allt mer blandade är bara ett skäl till att så kallade soft skills, som god förmåga att kommunicera, blir allt viktigare, säger Per Johansson, vd för bemanningsföretaget Experis.

En ny undersökning från ManpowerGroup visar att sådana färdigheter rankas i topp när chefer inom IT-branschen värderar medarbetarnas förmågor. 26 procent av cheferna i IT-branschen uppger att god kommunikationsförmåga är en av de egenskaper de letar mest efter. På andra plats rankas samarbetsförmåga med 18 procent.

Undersökningen visar också att chefer upplever att de har svårt att hitta medarbetare med de eftertraktade förmågorna.

– Den tid när IT-företag anställde medarbetare enbart utifrån deras tekniska kunskaper är förbi. En god samarbetskultur byggd på kommunikation hjälper företag att behålla och motivera medarbetare och är avgörande för den affärsmässiga framgången, säger Per Johansson.

Under 2016 beviljade Migrationsverket 3 737 uppehållstillstånd för IT-experter eller professionella inom IT från länder utanför EU. Totalt beviljades 12 526 uppehållstillstånd under året, vilket innebär att tre av tio tillstånd gick till IT-experter. Det gör dem till den största yrkesgruppen bland alla som fick uppehållstillstånd i fjol.