Nyheter

Fler kan få rätt till personlig assistans efter överklagad dom

Försäkringskassan vill ha svar på om egenvård i form av sondmatning kan ge rätt till personlig assistans.

Försäkringskassan överklagar dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Myndigheten önskar svar på vad som gäller kring egenvård och rätten till personlig assistans. 

Försäkringskassan överklagar dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Myndigheten vill ha svar på om egenvård i form av sondmatning kan räknas som grundläggande behov så att myndighetens personal vet vad som gäller i framtida bedömningar av rätt till personlig assistans.

Kammarrätten i Göteborg har i en dom uttalat att rättsläget är otydligt i fråga om egenvård kan vara ett grundläggande behov eller inte vid bedömningen av rätten till assistansersättning.

Eftersom kriterierna för grundläggande behov är avgörande för rätten till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behövs vägledning som förtydligar rättsläget. Därför överklagar Försäkringskassan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Försäkringskassan har tolkat en tidigare dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 41) så att sjukvårdande insatser i form av egenvård inte kan vara grundläggande behov. Försäkringskassan tydliggjorde tolkningen under förra året, vilket har lett till att tiden för sondmatning inte har räknats med i de grundläggande behoven. Kammarrätten har däremot gjort en annan tolkning. Det behövs därför ett nytt ställningstagande från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Ett svar från Högsta förvaltningsdomstolen på om egenvård och i detta fall i form av sondmatning kan räknas som grundläggande behov eller inte är direkt avgörande för många enskildas rätt till personlig assistans. Vi är måna om att det ska finnas en tydlighet i den här frågan och ett prejudikat är en förutsättning för att alla inblandade ska kunna veta vad som gäller, säger Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist. 

Familjen som har fått rätt till assistans enligt kammarrättens dom påverkas inte av Försäkringskassans överklagande under pågående process.