Nyheter

Fler familjer söker kommunal familjerådgivning

Foto: Getty Images

Antal personer som sökt kommunal familjerådgivning för att få hjälp med relationen fortsatte att öka under 2016, fler barn berörs också av detta.

Under 2016 så pågick ca 36 500 ärenden inom kommunal familjerådgivning, en ökning med dryga 2 procent jämfört med 2015, visar Socialstyrelsens statistik.
Antal barn som berörs av ärenden i den kommunala familjerådgivningen har ökat från 18-22 stycken per 1000 invånare.
-Utifrån statistiken går det inte att avgöra vad som ligger bakom det ökade antalet besök. Det skulle kunna bero på att intresset har växt, det kan också bero på att rådgivningen har blivit mer omfattande och därmed tillgänglig för fler, säger Jesper Hörnblad, utredare.

Ärenden som rör parrelationer är vanligast, under 2016 stod de för 95 procent av de påbörjade ärendena. Men rådgivning sker även i andra relationer, som till exempel mellan syskon eller mellan barn och föräldrar.

Jesper Hörnblad säger:
-Vanligast är kommunal familjerådgivning bland dem som är mellan 30 och 49 år. I parrelationer är det vanligast att man söker familjerådgivning när relationen varat mellan 5 och 9 år.

Statistiken visar också på stora skillnader mellan kommuner och län, och vanligast är det i Hallands län, där 18 personer per 1000 invånare besökte kommunal familjerådgivning under 2016. Lägst antal personer som besökt familjerådgivningen hade Kronobergs län, knappt 5 personer per 1000 invånare.

Kommuner ska enligt socialtjänstlagen erbjuda familjerådgivning till dem som begär det.
Familjerådgivningen kan ges direkt via kommunen eller, om kommunen träffat särskild överenskommelse om detta, genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare.

Från och med nästa år kommer uppgiften att föra statistik över familjerådgivningen tas över av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
Källa: Socialstyrelsen