Karriär

Fem trender för arbetsliv, arbetssätt och arbetsplats 2023

GoToWorks egna konsulter har presenterat sin framtidsspaning för 2023.

”När omvärlden rör sig både snabbare och mer oförutsägbart, är det för enskilda medarbetare, företagsledare och organisationer, både tryggt och nödvändigt att djupdyka i nyckelfrågor”.

”När omvärlden rör sig både snabbare och mer oförutsägbart, är det för enskilda medarbetare, företagsledare och organisationer, både tryggt och nödvändigt att djupdyka i nyckelfrågor för att förstå, förhålla sig till och leda ett hållbart arbetsliv. Under kommande år ser vi fem trender som kommer dominera, såväl nygamla som färskare fenomen”, säger Karin Ståhl, vd och grundare av GoToWork.

Under ett hybridseminarium presenterade GoToWork sin framtidsspaning där de har identifierat fem trender för 2023.
1. Det nya arbetet
Att hybridarbetet är här för att stanna är många överens om, men mer oeniga om var och hur vi är produktiva. En stark trend är att bättre tillgodose hjärnans behov av djuparbete för att vara hållbar, orka vara kreativ och lösa svåra uppgifter som gynnar verksamheten. Allt fler inser att såväl arbetsgivare som enskilda medarbetare måste skapa förutsättningar och ges utrymme för att upptäcka hur vi hittar tillstånd av flow; där vi avsätter tid och plats för ostört arbete med full koncentration. Vi kommer då också märka att värdet av arbetet vi utför ökar, vilket är viktigare att prata om än hur produktiva vi är.
2. Laget före jaget
Att varje spelare i ett lag tillsammans presterar något större än den enskilda individen är en självklar framgångsmodell inom lagidrotter, men inte lika naturligt i det nya arbetslivet med olika krav från arbetsgivare och medarbetare hur och var arbetet ska bedrivas. Stärkta samarbetsförmågor är på frammarsch där vi istället för att grupparbeta (tilldela varandra enskilda uppgifter att utföra) måste dra nytta av tillsammanseffekten så att 1+1 blir mer än 2, oavsett om vi fysiskt sitter på samma plats eller inte. Teamkänsla går att stärka även på distans.

3. Nya perspektiv
I en värld där verklighet och människor alltmer blandas med supersmart AI, är 2023 det år där var och en, inte minst ledare, börjar använda fler glasögon för att förstå och agera utifrån nya, skiftande perspektiv. Oavsett grundläggande ståndpunkt är förmågan att kunna byta lins för att luta oss framåt och ständigt lära och se saker på alternativa sätt en viktig förutsättning för att navigera i den oförutsägbara morgondagen.  

4. Evidensbaserat
I vårt postpandemiska snabbrörliga samhälle är vikten av snabba beslut större än någonsin. Långsiktiga studier och inte ens årsplaner håller längre och många räds att göra felaktiga val när prognoserna ständigt fluktuerar. För att undvika beslutslöshet kommer de att lyckas som använder sig av snabb, välgrundad evidens som tolkar ögonblicket eller närtiden – och som eftertänksamt men snabbfotat vågar justera kompassen för att nå önskade, eller nya, mål.

5. Mindre är mer
Strävan efter en cirkulär ekonomi är inte en ny trend, men 2023 är året då fler företag, bolag och organisationer går från teori och tanke till praktisk handling. Vinnarna är de som finurligt och idérikt hittar nya lösningar för rätt sorts tillväxt med klimatsmarthet som en väl integrerad del från styrelsebeslut till praktisk handling i den dagliga verksamheten. Vi kommer att se fler och varierande lösningar där frågor om nyttjandegrad, driftsekonomi och välmående medarbetare är självklara nyckelfaktorer för hållbar framgång.

 
GoToWork är ett konsultbolag speciellt nischat för att designa framtidens hållbara arbetsliv. Arbetet sker tillsammans i nära samarbete med kunder, samarbetspartners och övriga intressenter och tillsammans inom GoToWork som ett team. 

 
5 råd för att inte gå vilse 2023:
1. Sänk garden redan från början: Ingen behöver vara för stolt för att be om hjälp.
2. Hjärnsmart arbete: Ge dig själv utrymme att prioritera fokuserat arbete genom att välja var och hur du utför dina uppgifter för att skapa mer värde.
3. Tillsammanseffekten: Gör varandra bättre, tillsammans blir laget större än jaget.
4. Ständigt lärande: Ta på dig olika glasögon för nya och skiftande perspektiv.
5. Snabb evidens: Hitta alternativa sätt att få tillgång till korrekt data som ger vägledning vid allt snabbare beslut.