Nyheter

Fem i topp bland boenden just nu

Kvalitetsindex Avstampet
Jonas Johansson Asp, ägare/behandlingschef och Staffan Renlund vd, Avstampet.

Avstampet i Norr hamnar i topp när SSIL tar fram en ny fem i topp-lista för Kvalitetsindex våren 2024. Avstampet toppade listan även våren 2023 och kom på andra plats i höstens mätning.

När SSIL granskar Kvalitetsindex i mars 2024 så blir det Avstampet behandlingshem som har högst betyg. Övriga på fem i topp-listan hamnar på delad andraplats; Emcura AB, Måvikens rehabcenter AB – Konvalecensavdelningen, Aleforsstiftelsen och Högsäters Rehabiliteringshem AB.

Avstampet har strävat efter hög kvalitet i många år och har fått höga betyg i Kvalitetsindex, där man i fjol lyckades knipa förstaplatsen. Detta följdes upp med en andraplats under hösten för att nu återigen ligga i topp.

Umeå Universitet genomfört en längre genomlysning av Avstampet som bekräftar de höga betygen. I studien som nyligen presenterades identifierades fyra främjande kontextuella faktorer: 1) att det på Avstampet finns strikta regler och en tydlig vardagsstruktur som stödjer klienternas förändringsprocess, 2) verksamhetens småskalighet, dvs. att det endast finns 10 platser, 3) personalens starka sammanhållning, laganda och gemensamma synsätt på beroendevård och relationens betydelse för en lyckad behandling, 4) att personalen har god kännedom om, och förståelse för, den kontext klienterna kommer ifrån och att klientens livsvärld utanför behandlingshemmet beaktas vid behov under behandlingen.

Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar löpande genom samtal med respektive handläggare. Det är ett värdefullt verktyg, både vid placering och för verksamhetens kvalitetsarbete.

SSIL och Tidningen Omtanke presenterar en topplista för Kvalitetsindex två gånger per år, vår och höst.

Fem i topp Kvalitetsindex

1. Avstampet behandlingshem

2. Emcura AB (delad plats)

2. Måvikens rehabcenter AB (delad plats)

2. Aleforsstiftelsen (delad plats)

2. Högsäters Rehabiliteringshem AB (delad plats)

Kvalitetsindex uppdateras löpande vid nya placeringar inom HVB, familjehem, LSS, skyddat boende och särskilt boende. I kvalitetsindex bedöms bland annat mottagande av klienten, arbete kring behandlingsplan, omvårdnadsinsatser, motivation av klienten till samverkan, fritidsaktiviteter, arbete med anhöriga, uppföljning/rapportering och utslussning. Förutom intervjuer med handläggare följer SSIL upp upplevelsen för både klienter och anhöriga. Mer om Kvalitetsindex kan du läsa om på www.ssil.se