Familjehem

Fem i topp bland boenden just nu

SSIL har listat de boenden som är bäst just nu i mätningen Kvalitetsindex. Foto: Getty Images

HVB Albagården och Stiftelsen Linden (LSS-boende) hamnar i topp när SSIL tar fram en ny fem i topp-lista för Kvalitetsindex i oktober 2022. Vi har frågat HVB Albagården denna gång hur de arbetar med kvalitet.

HVB Albagården och Stiftelsen Linden (LSS-boende) hamnar i topp när SSIL tar fram en ny fem i topp-lista för Kvalitetsindex i oktober 2022. Vi har frågat HVB Albagården denna gång hur de arbetar med kvalitet.

Det blev delad förstaplats i Kvalitetsindex när SSIL presenterade en ny topplista i oktober 2022. HVB Albagården och Stiftelsen Linden (LSS-boende) hamnade i topp. Sedan fick tre boenden dela på tredjeplatsen; Ersta Möjlighet (skyddat boende), Curmitis Gruppen AB HVB Hyttan Behandlingshem och Familjehemsteamet på Gotland.

– Det känns jättekul att vårt arbete och engagemang uppmärksammas och uppskattas av våra uppdragsgivare, säger Nehale Jashari, föreståndare på Albagården.

Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar dagligen genom telefonintervjuer som följer upp samtliga placeringar med respektive handläggare. Det är ett värdefullt verktyg, både när en handläggare placerar och för verksamhetens kvalitetsarbete.

– Kvalitet är en färskvara och man måste jobba med det löpande i alla led för att det ska få genomslag. Kvalitet för oss betyder att förstå och jobba utifrån det uppdrag som vi fått förtroende att utföra, anpassa vårt arbetssätt utifrån de individuella behov som finns och att göra detta utifrån ledorden kunskap, evidens och omtanke, säger Nehale Jashari.

HVB Albagården är ett mindre behandlingshem i Lund med sju platser för ungdomar i åldrarna 14-19 år. Målgruppen är ungdomar med psykosocial problematik som behöver komma bort från olika riskmiljöer eller har egna riskbeteenden.

Fem i topp Kvalitetsindex

1. HVB Albagården (delad plats)
1. Stiftelsen Linden (delad plats)
3. Ersta Möjlighet (delad plats)
3. Curmitis Gruppen AB HVB Hyttan Behandlingshem (delad plats)
3. Familjehemsteamet på Gotland (delad plats)
Kvalitetsindex uppdateras löpande vid nya placeringar inom HVB, familjehem, LSS, skyddat boende och särskilt boende. I kvalitetsindex bedöms bland annat mottagande av klienten, arbete kring behandlingsplan, omvårdnadsinsatser, motivation av klienten till samverkan, fritidsaktiviteter, arbete med anhöriga, uppföljning/rapportering och utslussning. Förutom intervjuer med handläggare följer SSIL upp upplevelsen för både klienter och anhöriga. Mer om Kvalitetsindex kan du läsa här (klicka).