Beroende

Färre tycker att det är fel att dricka när barnen är med

Kvinnor är mer återhållsamma när det gäller att bli berusade när barn är med.

Under tio år har IQ årligen, med hjälp av Novus, kartlagt svenskarnas attityder till alkohol i IQs Alkoholindex.

Under tio år har IQ årligen, med hjälp av Novus, kartlagt svenskarnas attityder till alkohol i IQs Alkoholindex. Nu presenteras årets undersökning. På övergripande nivå har inga större attitydförändringar skett. Däremot är det allt färre som tycker att det är helt fel att bli berusad när barn är med eller att bjuda ungdomar under 18 år på alkohol.

– Som vuxen bör du tänka på att barn, redan vid små mängder alkohol, märker att du blir förändrad. Något glas vin gör inte dig till en dålig förälder men barnets känslor måste gå först. Och om något händer med barnet måste du som vuxen kunna agera och ta ansvar. Det är viktigt att tänka till och reflektera över sin egen konsumtion, inte minst när barn är med, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Andelen som anser att det är helt fel att bli berusad när barn är med har minskat från 61 procent 2010 till 51 procent 2019. Årets mätning visar att kvinnor är mer återhållsamma när det gäller att bli berusade när barn är med, 59 procent tycker att det är helt fel. Bland männen är det endast 43 procent som anser att det är helt fel.

Fler beredda att bjuda tonåringar på alkohol

Undersökningen visar även att färre tar avstånd från att bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol. 2010 ansåg 56 procent att det var helt fel att bjuda minderåriga i den egna familjen på alkohol. 2019 har den siffran sjunkit till 38 procent. Samtidigt har gruppen som tycker att det är rätt ökat från 11 till 16 procent under samma period.

– Forskningen är tydlig, barn som får dricka alkohol hemma, dricker mer senare i livet och har större risk att bli beroende. Ju senare ett barn börjar dricka, desto bättre. Bjuder du din tonåring på alkohol hemma signalerar du att det är okej att dricka fast man inte är vuxen, säger Karin Hagman.

Små förändringar under 10 år av mätningar

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till alkohol, med betoning på berusningsdrickande. Det totala indexvärdet är relativt oförändrat över tid. 2010 uppmättes index till 61,7. Sedan dess har indexvärdet varierat under åren. 2019 är indexvärdet 61,6. Alkoholindex skapas från svaren på nio frågor och presenteras på en skala från 0-100, där 0 är mest tillåtande och 100 är mest restriktiv. Samma frågor ställs sedan 2010 en gång per år till personer 16 år och äldre. Undersökningen genomförs av Novus och resultatet 2019 är baserat på 4 141 intervjuer.