Funktionsvariation

Extra välfärdsmiljoner till Funktionstödsnämnden

​Nu föreslår kommunledningen i Malmö ytterligare en ekonomisk satsning på stadens LSS och socialpsykiatriska verksamheter. 17 extra miljoner kronor under innevarande år föreslås gå till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter. 

Nu föreslår kommunledningen i Malmö ytterligare en ekonomisk satsning på stadens LSS och socialpsykiatriska verksamheter. 17 extra miljoner kronor under innevarande år föreslås gå till funktionsstödsnämndens kärnverksamheter. Det står klart efter att kommunledningen vill fördela ytterligare 55 miljoner till stadens socialnämnder, däribland funktionsstödsnämnden.

Pengarna kommer bland annat gå till LSS -bostäder, daglig verksamhet och socialpsykiatrin. Vidare ger förstärkningen ytterligare möjligheter att utveckla välfärdsteknologi som gynnar brukarnas möjligheter till självbestämmande och delaktighet.

– Vår ambition att Malmö ska bli bästa LSS-kommun i Sverige står fast och därför fortsätter vi satsa på LSS men också socialpsykiatrin. Utvecklingen av våra verksamheter är avgörande för att Malmöbor med funktionsvariationer ska kunna leva i frihet, säger Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande.

– Bra med tillskott och vi kommer göra allt för att använda de där verksamheten behöver utvecklas, bl.a. inom daglig verksamhet och socialpsykatrin, säger Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), 1:e vice ordförande i funktionsstödsnämnden.