Beroende

Expertgrupp får ökad makt att fälla oetisk spelreklam

Nu ska spelbranschen självreglera sin reklam. En expertgrupp ska vid en anmälan till SPER kunna granska medlemsföretagens marknadsföring

Spelbranschen självreglerar sin marknadsföring.

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) ökar oberoendet för bedömning av spelreklam. En expertgrupp kan nu själva granska, bedöma och fälla spelreklam som anmäls till SPER.

Förändringen är ett led i att öka förtroendet för spelbranschen, skapa en hållbar spelmarknad med tydliga riktlinjer för vad som är etisk marknadsföring skriver SPER i ett pressmeddelande.

– Vi tar ledartröjan för en hållbar spelmarknad med stärkt konsumentskydd och ökat spelansvar. Det är viktigt att det sker en oberoende prövning av spelreklam som anmäls till oss. Genom att besluten fattas av expertgruppen ökar vi självständigheten och trovärdigheten, säger Maria Lindström, generalsekreterare för SPER.

SPER:s medlemmar har antagit riktlinjer för etisk marknadsföring för spel. Privatpersoner, organisationer och andra medlemmar kan anmäla brott mot riktlinjerna. SEEM granskar anmälda marknadsföringsenheter utifrån nämnda riktlinjer för marknadsföring och fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot dem eller inte. Alla beslut publiceras på SPER:s hemsida.

Spers Externa Expertgrupp för marknadsföring, SEEM, består av tre ledamöter som har expertis inom frågor om spel, företagsetik och kommunikation och leds av en jurist kunnig inom marknadsrätt. Expertgruppen som kan fälla eller fria den anmälda spelreklamen är uppbyggd av oberoende aktörer.

– Det är ett hedersuppdrag, vi på SPER arvoderar dem, men de arbetar inte för någon av våra medlemsföretag och varken vi på SPER eller våra medlemmar kan påverka deras beslut, säger Maria Lindström.

SPER ombildas inom kort till branschorganisation för hela spelbranschen och deras plan är då att jobba hårdare med frågor om förtroende för branschen och konsumentskydd.

Att branschen själva tar ansvar för etisk reklam och marknadsföring är en viktig del på en sund spelmarknad uppger organisationen.

– Självreglering kan snabbare anpassa sig både efter nya företeelser och den tekniska utvecklingen. Lagstiftningen är långsam och riskerar blir inaktuell, säger Maria Lindström.

Generalsekreteraren Maria Lindström uttrycker också att det kan vara enklare för spelföretagen att själva reglera etiken och skapa reglerna för hur spelföretag får göra reklam. Alternativet om branschen inte sköter sig är en bindande lagstiftning. Hon menar också att en självreglering engagerar branschen och uppmuntrar till tänk kring konsumentskyddsfrågor.

– Spelföretagen sätter det här frågorna högre på sin dagordning tack vare självregleringen, säger hon.

En orsak kan vara hur systemet är uppbyggt. Det är ett anmälningssystem där vem som helt kan anmäla en spelreklam till SPER. Den oberoende expertgruppen granskar reklamen och fälls den kan konsekvenserna bli högst synliga.

– Vi har ett ”name and shame”-system, där ett pressmeddelande går ut om att ett av våra medlemsföretag har fällts av den etiska marknadsföringsnämnden, SEEM, säger Maria Lindström.

Den yttersta konsekvens ett företag kan drabbas av om den fälls för en oetisk spelreklam är uteslutning ur SPER. Nytt är att spelföretagen även kan få varningar.

– Det går ut över hela branschen och alla våra medlemsföretag om ett spelföretag missköter sig och kör med oetisk marknadsföring. Så det största påtryckningsmedlet vi har är kamrattrycket från övriga medlemmar.

FAKTA SPER: 

  • Spelbranschens etiska råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring speletiska frågor. 
  • Medlemmar i SPER är: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet och Svenska Spel. 
  • Läs mer om spelbranschens etiska råd och regler kring marknadsföring av spelreklam på www.sper.se
Källa: SPER