EU-dom ger arbetsgivare rätt att förbjuda huvudduk

Arbetsgivare kan förbjuda anställda att bära huvudduk på arbetsplatsen enligt en ny dom i EU-domstolen. Den här domen kan få betydelse för svenska diskrimineringsfall. 
EU-domstolen kom fram till att interna regler

Arbetsgivare kan förbjuda anställda att bära huvudduk på arbetsplatsen enligt en ny dom i EU-domstolen. Den här domen kan få betydelse för svenska diskrimineringsfall. 

Arbetsgivare kan förbjuda anställda att bära huvudduk på arbetsplatsen enligt en ny dom i EU-domstolen. Den här domen kan få betydelse för svenska diskrimineringsfall. 


EU-domstolen prövade fallet efter att en belgisk och en fransk kvinna blivit av med jobbet efter att arbetsgivarna krävt att de inte skulle bära plagget på sina respektive arbetsplatser.

Domstolen kom fram till att interna regler, på arbetsplatsen, som förbjuder huvudduk inte innebär diskriminering. Kvinnor riskerar därmed avsked om de behåller sin huvudduk och inte följer arbetsgivarens policy.

Interna regler på arbetsplatsen gör det alltså möjligt för arbetsgivare att förbjuda någon att bära muslimsk huvudduk på jobbet. Men det krävs som i fallet med den belgiska kvinnan att det finns en regel, om än oskriven, som säger att anställda inte får bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler.

Europadomstolen kommer fram till att en sådan regel behandlar samtliga arbetstagare likadant, och därför innebär det inte en diskriminerande särbehandling. 

Domen kan få stor betydelse för vilka fall som Diskrimineringsombudsmannen tar upp i framtiden.

– Vi har väntat ganska länge på de här avgörandena, säger Martin Mörk, chef för processenheten på Diskrimineringsombudsmannen till radio P1.

Domen får kritik från muslimska kvinnor runt om i Europa.

Related posts