Nyheter

Ett lyft för psykisk hälsa i Kungsbacka

Josefine Möller

För tredje året i rad arrangeras Psyklyftet, en temamånad om psykisk hälsa i Kungsbacka kommun. Under perioden 4-25 november blir det programpunkter och aktiviteter med temat psykisk hälsa, både för allmänheten och för olika yrkesgrupper.

För tredje året i rad arrangeras Psyklyftet, en temamånad om psykisk hälsa i Kungsbacka kommun. Under perioden 4-25 november blir det programpunkter och aktiviteter med temat psykisk hälsa, både för allmänheten och för olika yrkesgrupper. Syftet med temamånaden är att ge människor möjlighet att träffas, lära sig mer om psykisk hälsa och samtala om livsfrågor, självkänsla och normer.

– Den psykiska ohälsan ökar och det är en komplex samhällsutmaning som vi behöver lösa tillsammans, både genom samarbete inom kommunen och med andra aktörer i samhället, säger Maria Aviles Kindesjö, folkhälsoutvecklare.

Olika verksamheter i kommunen, Region Halland och föreningslivet har bidragit med aktiviteter. Det blir bland annat en utbildning i psykisk livräddning och en kurs om viktstigma i skolan. Men det blir också kulturarrangemang som filmvisningar och utställningar. Dessutom sker det aktiviteter utanför det publika programmet. Kulturskolans lärare håller i Dans för hälsa för ungdomar med psykosomatisk ohälsa och kommunens bibliotekarier och ungdomskonsulenter har startat projektet Ung podd där unga poddar om psykisk hälsa.

Unga är en särskilt utsatt grupp

Unga och unga vuxna är en särskilt utsatt samhällsgrupp när det gäller den ökade psykiska ohälsan i Sverige och Halland. Enligt ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, ont i magen, stress, nedstämdhet och sömnbesvär ökat bland elever i årskurs åtta och i årskurs två på gymnasiet i Kungsbacka. Generellt i Sverige följer inte heller åldersgruppen 15-24 år den positiva utvecklingen vad gäller minskat antal självmord.

Enligt Maria Aviles Kindesjö har kunskap om hur man kan förebygga självmord varit efterfrågad bland personal inom kommun, region och föreningsliv och det visar också det stora intresset för kursen i psykisk livräddning som redan har 800 personer anmälda.

Mötesplatser där man vågar prata

– I Kungsbacka har vi gjort en omfattande behovsanalys av hur vi ska arbeta med främjandet av psykisk hälsa och ett av våra prioriterade områden utifrån den är att skapa tillfällen och mötesplatser där vi vågar prata om psykisk ohälsa, säger Maria Aviles Kindesjö.

Gymnasieskolorna och gymnasiebiblioteken i Kungsbacka är en av de verksamheter som varit med och planerat Psyklyftet. Psykisk hälsa kommer att uppmärksammas på olika sätt genom bland annat frukost med högläsning, filmvisning och mini-utställning ihop med elevhälsan.

– Vi vill ta tillfället i akt att bygga relationer med skolans elever och att visa på biblioteket som en trygg plats där man kan känna sig välkommen. Biblioteket vill också erbjuda aktiviteter som visar på litteraturen som kraft och möjlighet att möta sig själv och andra, säger Josefine Möller, gymnasiebibliotekarie.