Nyheter

En global värld för alla

RFSL har lanserat ny handbok som hjälper den som arbetar med internationellt arbete eller utvecklingssamarbete. Foto Getty images

RFSL har lanserat ny handbok som hjälper den som arbetar med internationellt arbete eller utvecklingssamarbete.

I veckan lanseras handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika”, som är en uppdatering av en av världens första böcker om hur hbtq-frågor kan inkluderas i internationellt arbete och utvecklingssamarbete.

Mycket har hänt sedan den första boken publicerades 2008.

Under det senaste årtiondet har RFSL:s engagemang i det internationella arbetet för hbtq-personers rättigheter vuxit kraftigt. Organisationen har gått från att bedriva aktivistbaserade samarbeten till att bli en ansedd aktör på den internationella arenan med högt förtroendekapital och många partners. Nu vill RFSL sammanfatta sina lärdomar om att bedriva arbete för hbtq-personer globalt, och dela med sig av dem.

Handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika” är en uppdatering av “Hbt i utveckling – en handbok om hbt-perspektiv i utvecklingssamarbete” som gavs ut 2008. Denna publikation var en av de första i sitt slag och fick stort genomslag globalt. Sedan dess har RFSL arbetat målmedvetet med att kvalitetssäkra det egna arbetet och vara ett stöd till dem som också verkar för ökad hbtq-inkludering globalt. Parallellt med detta har det skett en fantastisk utveckling globalt.

Transrörelsen har vunnit juridiska strider och hbtqi-personer har mobiliserats och organiseringen stärkts. Frågor kopplade till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck kan ofta diskuteras mer öppet.

– Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. Samkönade sexuella relationer är fortfarande brottsliga i över 70 länder och i åtta länder kan relationerna till och med leda till dödsstraff. Människor möts av diskriminering och våld i alla länder och framgångar som vunnits hotas nu på många platser, berättar Marie Månson, internationell chef på RFSL. 


Läs boken som PDF här.