Karriär

”En fördom att alla sitter för mycket på kontoret”

Den tid man spenderar sittande på kontoret är svår att uppskatta själv.

Då kontorsarbetare fick bära mätare visade de sig både stå och röra sig mer än väntat, enligt en studie som forskare vid Högskolan i Gävle har gjort.

Då kontorsarbetare fick bära mätare visade de sig både stå och röra sig mer än väntat, enligt en studie som forskare vid Högskolan i Gävle har gjort.

– Men problem med stillasittande finns i de flesta organisationer och vi behöver fokusera särskilt på att nå de som är alldeles för inaktiva, säger Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap.

Enligt EU:s riktlinjer bör en arbetsdag bestå av sittande, stående och gående fördelat på 60-30-10 procent. Forskare vid Högskolan i Gävle har sammanställt resultat från 26 internationella studier med mätdata där kontorsarbetare har burit aktivitetsmätare under hela arbetsdagen. Enligt den nya studien rör sig användarna på gruppnivå 70-20-10, vilket är ganska nära EU:s riktlinjer.

– Uppfattningen att kontorsarbetare sitter alldeles för mycket grundar sig i tidigare studier som byggt på självskattning. Men våra egna studier har visat att tiden i sittande är svår att uppskatta själv, säger Svend Erik Mathiassen, som tillsammans med David Hallman har genomfört sammanställningen som innefattar 2 812 användare.

Resultatet är alltså baserat på ett medel på gruppnivå. Studierna visar en mycket stor spridning mellan individer; på samma kontor kan någon sitta 30 procent och en annan 90 procent. Det finns även stor spridning mellan arbetsdagar för den enskilde.

– Bäst är att fokusera på att identifiera de som rör sig för lite. Man kan tjäna på interventioner i organisationen på de ställen där det finns många sådana individer.

Aktivitetsbaserade kontor ger inte mer rörelse

Forskarna hade trott att aktivitetsbaserade kontor, där man ska röra sig mellan olika delar, är någonting som ger mer fysisk aktivitet. Men studier visar att det gör det inte, eller väldigt lite.

– Nej, aktivitetsbaserade kontor löser inte utan vidare problemen med mycket sittande. De anställda rör sig lite mera där än på vanliga cellkontor, men inte särskilt mycket.

Slutsatsen, enligt Svend Erik Mathiassen, är att de individer det handlar om förmodligen behöver insatser som är ganska omfattande.

De kan till exempel behöva andra byggnader och den senaste trenden är just att bygga hus för kontorsarbete där man inte kommer undan att röra på sig. Hus där det överallt finns saker man måste göra utan att sitta.

– Man ska inte gå på individen och säga ”du måste träna”, utan främja rörelse i själva arbetet. Och gör man interventioner för dem som behöver det mest så blir det också bra för dem som inte behöver det lika mycket, säger Svend Erik Mathiassen.

Text: Douglas Öhrbom