Uncategorized

Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam

Rapporten Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige beskriver arbetsmodellen och resultaten från en utvärdering av den kommunala arbetsmodellen Skolfam. Kunskapsstödet är utgivet av Centrum för psykiatriforskning, CPF, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet.

Skolfam är en svensk kommunal arbetsmodell som syftar till att främja skolprestation och välmående hos familjehemsplacerade barn. Idag finns denna arbetsmodell spridd i 26 kommuner. Socialstyrelsen har gett Centrum för psykiatriforskning, CPF, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet i uppdrag att utvärdera den kommunala arbetsmodellen Skolfam. Utvärderingen redovisas i rapporten från CPF – Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige. Utvärderingen av modellen har visat gynnsamma resultat såsom förbättrad kognitiv förmåga, läsförmåga och matematisk förmåga hos medverkande barn. Det visar också att Skolfarm fungerar som en skyddsfaktor mot negativ utveckling, jämfört med ordinarie kommunalt stöd bland familjehemsplacerade barn i Sverige. Läs mer här