Effektivt samarbete mot hemlöshet i Göteborg

Nästan alla som behövde fick en plats att sova och många kunde slussas vidare till mer långsiktiga boenden.
vinter
Socialförvaltningen Sydväst och de idéburna organisationerna har ställt samman vinterns erfarenheter i en rapport.

Nästan alla som behövde fick en plats att sova och många kunde slussas vidare till mer långsiktiga boenden. Det visar en sammanfattning av Göteborgs Stads och de idéburna organisationernas arbete för att stötta personer i akut hemlöshet under vintern.

Under vintern har Göteborgs Stad och ideella organisationer samarbetat med målet att ingen ska behöva sova utomhus. För att kunna erbjuda fler personer hjälp gick socialnämnden Sydväst in med två miljoner kronor i ett extra budgetanslag. Satsningen innebar bland annat fler övernattningsplatser som inte kräver biståndsbeslut från socialtjänsten och att socialförvaltningen Sydväst och Agape kunde öppna ett nytt, tillfälligt vinterboende i Majorna.

Nu har socialförvaltningen Sydväst och de idéburna organisationerna ställt samman vinterns erfarenheter i en rapport, meddelar Göteborgs Stad. Den visar att boendeplatserna i stort räckte till under vintern. Endast vid sex tillfällen har boendena behövt nekat personer plats på grund av platsbrist.

Har haft fler platser i år

– I år har vi haft fler platser och många har också varit enkelrum. Det har gjort att vi kunnat vara mer flexibla och erbjuda plats åt fler med psykisk ohälsa eller omfattande skadligt bruk av droger. Det är personer som ofta har svårt att dela rum med andra, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet i ett pressmeddelande.

Hon lyfter också fram samarbetet i den så kallade vintergruppen som en framgångsfaktor. Göteborgs Stad, Räddningsmissionen, Agape och Göteborgs Stadsmission har planerat insatserna tillsammans.

– Vi har haft regelbundna möten under hela vintern och arbetat tillsammans med myndighetsutövande socialtjänst för att hjälpa personer vidare, så att de kan lämna den akuta hemlösheten, säger Jenny Martinsson.

Två grupper som behöver akut hjälp

Det är framför allt två grupper som behöver akut hjälp med övernattningsplats. Dels personer som av olika anledningar inte vill ha kontakt med socialtjänsten, till exempel på grund av psykisk ohälsa. Dels personer som står utanför det generella trygghetssystemet, som EU-medborgare som är här för att söka en bättre tillvaro.

– Gemensamt för dem är att de sover mer ute än inne. Den biståndslösa platsen blir ett sätt att komma in över natten. Man får mat, duscha, sova i en säng och det blir ett tillfälle för personalen att bygga en relation. Till exempel motivera personen att ta kontakt med socialtjänsten eller, när det gäller EU-medborgare, länka vidare till hjälp i hemlandet, säger Jenny Martinsson.

Förslag för att förbättra insatserna

Vintergruppen skriver vidare i sin rapport att det finns saker att förbättra i arbetet. Som gemensamma rutiner kring EU-medborgare, till exempel kring hur man ska agera när en person har omfattande psykiatriska omvårdnadsbehov och behöver mer stöd för att kunna återvända till hemlandet.

De som jobbar inom civilsamhället behöver också mer kunskap om myndighetsutövning och rätten till bistånd.

– Under vintern har vi tagit fram rutiner för orosanmälningar, vilket vi gör när en person inte vill ha stöd från socialtjänsten och riskerar att fara illa, till exempel på grund av psykisk ohälsa. Men vi ser att det behövs mer kunskap om myndighetsutövningen, för att kunna stötta personerna på bästa sätt, säger Jenny Martinsson.

Nu påbörjar Göteborgs Stad och de idéburna organisationerna planeringen inför nästa år.

– Det har varit ett väl fungerande samarbete och vi har hittat arbetssätt för att ge akut stöd och hjälpa personerna vidare. Samma personer ska inte behöva stå där igen nästa vinter, utan komma vidare till mer långsiktiga boendelösningar, säger Jenny Martinsson.

Exempel på insatser för personer i hemlöshet i vinter:

  • Biståndslösa platser har funnits på Uppsökarenheten (6 platser), 35:an (14 platser), Station Nord (70 platser) och Vintervilan (20). Det är 40 fler platser än förra året.
  • S:t Johanneskyrkan och Frukostcaféet Vasa – mat, värme och gemenskap och hjälp med att komma i kontakt med den biståndslösa övernattningen.
  • Uppsökarenheten – söker upp personer i hemlöshet
  • Center mot hemlöshet – råd och stöd till personer i hemlöshet.
  • Huldas hus – gemenskap och aktiviteter till kvinnor.
  • Socialt center – för personer utanför välfärdssystemet och som behöver både akut och långsiktig hjälp.

Related posts