Karriär

Effektiv robot avlastar personalen i Växjö

Omsorgsförvaltningen har fått en ny medarbetare. Den digitala mjukvaruroboten Matilda ska minska den administrativa tiden i förvaltningen och ge bättre förutsättningar och mer tid i vardagen för både chefer och medarbetare.

Omsorgsförvaltningen har fått en ny medarbetare. Den digitala mjukvaruroboten Matilda ska minska den administrativa tiden i förvaltningen och ge bättre förutsättningar och mer tid i vardagen för både chefer och medarbetare.

Matilda arbetar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och är programmerad till att automatiskt utföra interna administrativa uppgifter. Uppgifter som tidigare tagit nästan 10 minuter tar nu bara en tiondel så lång tid.

– Vi är jätteglada och stolta över att ta det här steget, vi blir nu bättre rustade inför framtiden, säger Ewa Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen. Vi behöver hitta smartare sätt att arbeta på för att möta utmaningarna inom omsorg och vård. Befintliga arbetssätt och metoder kompletteras med modern teknik. Det ger medarbetarna bättre förutsättningar för att ge våra invånare en god omsorg och vård.

Matilda kan i nuläget utföra ett par arbetsuppgifter men med tiden kommer det bli fler. Målet är att minska tiden som går åt till administration i förvaltningen.

– Vi har valt att introducera roboten i administrativa processer som berör många i verksamheten. Nu effektiviserar vi, uppgifterna görs snabbare och bättre med hjälp av tekniken, säger förvaltningschef Ewa Ekman.

I budgeten för 2018 fick förvaltningen i uppdrag av omsorgsnämnden att utveckla digitala lösningar för att effektivisera verksamhet och processer. Finansiering av satsningen kommer från digitaliseringsfonden, där omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd gemensamt har ansökt om medel.

Hittills har omsorgsförvaltningen arbetat med att automatisera processen för hantering av interna behörighetsbeställningar. Syftet är en minskad manuell hantering vilket ska frigöra tid och ge möjlighet att använda resurserna smartare. Nu när den första processen är klar fortsätter arbetet med att hitta fler administrativa uppgifter som går att automatisera