Nyheter

Effektiv behandling för social fobi

Foto: Getty Images/Nikada

Social fobi behandlas bäst med en kombination av antidepressiv medicin och kognitiv beteendeterapi. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry

Social fobi behandlas bäst med en kombination av antidepressiv medicin och kognitiv beteendeterapi. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Psychiatry

Behandling av social fobi sker ofta med antidepressiva preparat såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare, så kallade SSRI-preparat, eller kognitiv beteendeterapi, KBT. Ny forskning från Uppsala universitet visar dock att man får bäst resultat om de båda behandlingarna kombineras vilket också ger mätbar effekt på hjärnans aktivitet.

Inom vården är det redan relativt vanligt att kombinera SSRI och KBT vid ångestbehandling, men få studier har utvärderat om detta faktiskt fungerar. Forskare vid Uppsala universitet har nu studerat effekten av att ge SSRI-preparatet escitalopram som tillägg till internetbaserad KBT vid behandling av social fobi. Kombinationsbehandlingen jämfördes med en grupp patienter som fick ett sockerpiller som tillägg till KBT, och varken patienterna eller studiepersonalen visste på förhand om de fick SSRI eller sockerpiller. Studien var alltså dubbelblind. Alla patienter genomförde även hjärnavbildning med magnetkamera (fMRI) för att utvärdera behandlingens effekt på hjärnans aktivitet. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften British Journal of Psychiatry, visar att efter nio veckors behandling var patienter som fått kombinationen av SSRI och KBT mer förbättrade, både i sitt dagliga liv och i ett laboratorietest där ångestnivåer mättes under ett muntligt anförande. Den kliniska förbättringen fanns kvar, och var till och med mer uttalad 15 månader efter att studieperioden avslutats.

Undersökningarna med magnetkamera visade att den större symptomförbättringen i gruppen som fick kombinationsbehandling med SSRI och KBT också svarade mot en minskad känslorelaterad aktivitet i amygdala, en del av hjärnan som är viktig för ångest och rädsla. Resultaten är viktiga för vårdpersonal när de bedömer vilken behandling som skall erbjudas vid social ångest, och studien visar också vad som händer i hjärnan vid effektiv ångestbehandling. –  Vi har nu preliminärt stöd för att säga att läkemedelsbehandling med SSRI-preparatet escitalopram ökar effekten av KBT vid social fobi, och att symptomförbättringar är relaterade till minskad hjärnaktivitet i amygdala, säger Malin Gingnell, forskare vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet. ●